Standardbrev till apotekspersonal och förskrivare inom primärvården

verktyglådans innehåll

Brev som nationella hälsovårdsmyndigheterna kan skicka till farmaceuter och förskrivare inom primärvården för att presentera Europeiska antibiotikadagen, främja återhållsam användning av antibiotika och informera patienter om riskerna med självmedicinering med antibiotika.

Liknande material