Standardbrev till apotekspersonal och förskrivare inom primärvården

verktyglådans innehåll

Brev som nationella hälsovårdsmyndigheterna kan skicka till farmaceuter och förskrivare inom primärvården för att presentera Europeiska antibiotikadagen, främja återhållsam användning av antibiotika och informera patienter om riskerna med självmedicinering med antibiotika.

Liknande material

Data

Verktygslåda för allmänheten med fokus på självmedicinering med antibiotika

kommunikationsverktyg

Verktygslådan innehåller mallmaterial och viktiga fakta med fokus på självmedicinering med antibiotika och förslag om hur man kan nå ut med budskapet till allmänheten.