Ključna sporočila za zdravnike specializante in študente 

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Ta sporočila upoštevajte poleg tistih za posebne ciljne skupine za vaše področje specializacije. 

Kaj lahko storite?

1.    Izobražujte se in upoštevajte vsa priporočila v zvezi z nadzorom nad rabo antibiotikov ter preprečevanjem okužb, ki so pomembna za vaše področje specializacije [strokovno usklajeno].

2.    Ko opazite, da je bil predpisan antibiotik, zdravnika, ki ga je predpisal, povprašajte o indikaciji, izbiri, odmerku, načinu dajanja zdravila in trajanju zdravljenja, da bi ugotovili, ali so bile upoštevane smernice o predpisovanju antibiotikov [69].

3.    Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno]. 

4.    Preden predpišete antibiotik, storite naslednje [25,26,53,70] [strokovno usklajeno]:
•    za smernice in nasvet prosite starejšega sodelavca ali člana skupine za nadzor nad rabo antibiotikov;
•    preverite lokalne, regionalne in nacionalne epidemiološke podatke.

5.    V bolnikovi kartoteki dokumentirajte zdravljenje z antibiotiki, vrsto zdravila, odmerek, način dajanja zdravila in trajanje zdravljenja [31,42,70,71]. 

6.    Za čim bolj kakovostno zdravljenje z antibiotiki odgovorite na naslednja ključna vprašanja. Če imate pomisleke, se posvetujte s skupino za nadzor nad rabo antibiotikov [31,42,53,70,71]: 
a)    Ali obstaja večja verjetnost za bakterijsko okužbo kot za kolonizacijo ali virusno okužbo?
b)    Ali so bile pred začetkom zdravljenja z antibiotiki odvzete ustrezne kužnine?
c)    Ali ste preverili nedavno rabo antibiotikov, alergije na zdravila, uporabo imunosupresivnih zdravil, nedavno hospitalizacijo ali institucionalizacijo, nedavno potovanje zunaj Evrope in mikrobiološke rezultate v preteklih treh mesecih?
d)    Ali ima bolnik okužbo, ki se bo odzvala na antibiotike?
Če je odgovor pritrdilen:
i.    Ali je bil bolniku predpisan ustrezen antibiotik, ustrezen odmerek in ustrezen način dajanja zdravila?
ii.    Ali bi se lahko za zdravljenje okužbe uporabil antibiotik z ožjim spektrom?
iii.    Kako dolgo bi moral bolnik prejemati antibiotik?

7.    Poskrbite, da bodo bolniki (in njihovi družinski člani) razumeli razloge za zdravljenje z antibiotiki ter ključne točke v zvezi z njihovo rabo, pri čemer jih opozorite, naj [31,69] [strokovno usklajeno]: 
a)    antibiotike jemljejo v skladu z navodili; 
b)    antibiotikov nikoli ne shranjujejo za poznejšo uporabo;
c)    nikoli ne uporabljajo antibiotikov, ki so jim ostali od preteklih zdravljenj;
d)    antibiotikov, ki so jim ostali, nikoli ne delijo z drugimi.