Ključna sporočila za zdravnike specializante in študente 

Ta sporočila upoštevajte poleg tistih za posebne ciljne skupine za vaše področje specializacije. 

Kaj lahko storite?

1.    Izobražujte se in upoštevajte vsa priporočila v zvezi z nadzorom nad rabo antibiotikov ter preprečevanjem okužb, ki so pomembna za vaše področje specializacije [strokovno usklajeno].

2.    Ko opazite, da je bil predpisan antibiotik, zdravnika, ki ga je predpisal, povprašajte o indikaciji, izbiri, odmerku, načinu dajanja zdravila in trajanju zdravljenja, da bi ugotovili, ali so bile upoštevane smernice o predpisovanju antibiotikov [69].

3.    Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno]. 

4.    Preden predpišete antibiotik, storite naslednje [25,26,53,70] [strokovno usklajeno]:
•    za smernice in nasvet prosite starejšega sodelavca ali člana skupine za nadzor nad rabo antibiotikov;
•    preverite lokalne, regionalne in nacionalne epidemiološke podatke.

5.    V bolnikovi kartoteki dokumentirajte zdravljenje z antibiotiki, vrsto zdravila, odmerek, način dajanja zdravila in trajanje zdravljenja [31,42,70,71]. 

6.    Za čim bolj kakovostno zdravljenje z antibiotiki odgovorite na naslednja ključna vprašanja. Če imate pomisleke, se posvetujte s skupino za nadzor nad rabo antibiotikov [31,42,53,70,71]: 
a)    Ali obstaja večja verjetnost za bakterijsko okužbo kot za kolonizacijo ali virusno okužbo?
b)    Ali so bile pred začetkom zdravljenja z antibiotiki odvzete ustrezne kužnine?
c)    Ali ste preverili nedavno rabo antibiotikov, alergije na zdravila, uporabo imunosupresivnih zdravil, nedavno hospitalizacijo ali institucionalizacijo, nedavno potovanje zunaj Evrope in mikrobiološke rezultate v preteklih treh mesecih?
d)    Ali ima bolnik okužbo, ki se bo odzvala na antibiotike?
Če je odgovor pritrdilen:
i.    Ali je bil bolniku predpisan ustrezen antibiotik, ustrezen odmerek in ustrezen način dajanja zdravila?
ii.    Ali bi se lahko za zdravljenje okužbe uporabil antibiotik z ožjim spektrom?
iii.    Kako dolgo bi moral bolnik prejemati antibiotik?

7.    Poskrbite, da bodo bolniki (in njihovi družinski člani) razumeli razloge za zdravljenje z antibiotiki ter ključne točke v zvezi z njihovo rabo, pri čemer jih opozorite, naj [31,69] [strokovno usklajeno]: 
a)    antibiotike jemljejo v skladu z navodili; 
b)    antibiotikov nikoli ne shranjujejo za poznejšo uporabo;
c)    nikoli ne uporabljajo antibiotikov, ki so jim ostali od preteklih zdravljenj;
d)    antibiotikov, ki so jim ostali, nikoli ne delijo z drugimi.