Szablony listów do farmaceutów i lekarzy rodzinnych

materiał z zestawu narzędzi

Listy do wykorzystania przez krajowe organy zdrowia publicznego, skierowane do farmaceutów i lekarzy rodzinnych, przedstawiające ideę Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (European Antibiotic Awareness Day, EAAD) i propagujące odpowiedzialne stosowanie antybiotyków oraz informowanie pacjentów o ryzyku związanym z samoleczeniem z użyciem antybiotyków.

Powiązane artykuły

Data

Zestaw materiałów informacyjnych skierowany do ogółu społeczeństwa dotyczący samodzielnego leczenia antybiotykami

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Zestaw narzędzi zawiera szablony i najważniejsze informacje dotyczące przede wszystkim samoleczenia z wykorzystaniem antybiotyków, koncepcje działań służących podnoszeniu świadomości oraz sugestie dotyczące taktyki przekazywania informacji ogółowi społeczeństwa.