Toolkit voor het gebruik van sociale media ter bevordering van verstandig antibioticagebruik

communicatietoolkit

Dit document bevat een samenvatting van de richtlijn, die tot stand kwam na onderzoek van de activiteiten via de sociale media met betrekking tot het antibioticagebruik in de Europese Unie, en op een overzicht van de sociale media-activiteiten van EAAD-partnerorganisaties. Uit het onderzoek blijkt dat er al enkele sociale media-initiatieven ontplooid zijn op het terrein van verstandig antibioticagebruik en dat er een aantal mogelijke opinievormende actoren ( influencers) gevonden zijn.

Op grond van het onderzoek worden in dit document een aantal voorstellen gedaan voor het gebruik van sociale media in het kader van nationale campagnes voor verstandig antibioticagebruik, met als doelgroepen het grote publiek, de eerstelijnsgezondheidszorg en de ziekenhuizen.