Kernboodschappen voor artsen in opleiding en studenten 

informatiemateriaal kernboodschappen toolkitmateriaal

Neem deze boodschappen in acht naast die voor de specifieke doelgroepen die betrekking hebben op uw specialisatiegebied. 

 Wat kunt u doen?

1.    Stel u op de hoogte van alle aanbevelingen voor antibioticagebruik en infectiepreventie en -bestrijding die voor uw specialisatie relevant zijn en pas deze toe [consensus onder deskundigen].

2.    Als u ziet dat een antibioticum is voorgeschreven, vraag dan de voorschrijver naar de indicatie, keuze, dosis, toedieningsweg en behandelingsduur om na te gaan of dit volgens de antibioticarichtlijnen is [69].

3.    Als u ziet dat medewerkers in het ziekenhuis of de zorginstelling zich niet houden aan richtlijnen of protocollen, vraag hun dan wat daarvan de reden is en maak hun met hulpmiddelen duidelijk wat ze fout doen [69] [consensus onder deskundigen]. 

4.    Voordat u een antibioticum voorschrijft, moet u [25,26,53,70] [consensus onder deskundigen]:
•    een meerdere of een lid van het antibioticabeheerteam om raad en advies vragen;
•    lokale, regionale en nationale epidemiologische gegevens raadplegen.

5.    Documenteer de indicatie van de antibioticabehandeling, geneesmiddelkeuze, dosis, toedieningsweg en duur van de behandeling in het patiëntendossier [31,42,70,71]. 

6.    Beantwoord de volgende kernvragen voor optimale antibioticatherapie. Overleg bij twijfel met het antibioticabeheerteam [31,42,53,70,71]: 
a)    Is er een grote kans op een bacteriële infectie en niet zozeer op kolonisatie of een virusinfectie?
b)    Zijn de juiste kweken genomen vóór aanvang van de antibioticatherapie?
c)    Hebt u gekeken naar recent antibioticagebruik, geneesmiddelenallergieën, gebruik van immunosuppressiva, recente ziekenhuisopname of plaatsing in een instelling, recente reizen buiten Europa en microbiologische uitslagen in de afgelopen 3 maanden?
d)    Heeft de patiënt een infectie die zal reageren op antibiotica?
Zo ja:
i.    Krijgt de patiënt het juiste antibioticum/de juiste antibiotica in de juiste dosis en via de juiste toedieningsweg?
ii.    Kan een antibioticum met een smaller spectrum worden gebruikt om de infectie te behandelen?
iii.    Hoe lang moet de patiënt het antibioticum/de antibiotica gebruiken?

7.    Zorg ervoor dat de patiënten (en hun families) begrijpen wat de reden is voor antibioticatherapie en de kernpunten kennen met betrekking tot antibioticagebruik, waaronder [31,69] [consensus onder deskundigen]: 
a)    neem antibiotica precies in zoals voorgeschreven; 
b)    bewaar nooit antibiotica om later te gebruiken;
c)    gebruik nooit overgebleven antibiotica van eerdere behandelingen; en
d)    deel nooit overgebleven antibiotica met andere mensen.