Mal for brev til forskrivere i sykehus og primærhelsehelsetjenesten

materiell i verktøykassen

Brev som nasjonale folkehelsemyndigheter kan sende til farmasøyter og forskrivere i primærhelsetjenesten for å presentere Den europeiske antibiotikadagen, for å fremme riktig bruk av antibiotika og for å informere pasientene om risikoene ved selvmedisinering med antibiotika.

Relatert innhold

Data

Verktøykasse rettet mot publikum med fokus på egenmedisinering med antibiotika

kommunikasjonsverktøykasse

Verktøykassen inneholder maler og hovedbudskap som fokuserer på selvmedisinering med antibiotika, ideer til bevisstgjøringsaktiviteter og forslag til strategier for få budskapene gjennom hos allmennheten.