Hovedbudskap for assisterende leger og studenter

informasjonsmateriell hovedbudskap materiell i verktøykassen

Ta i betraktning disse meldingene i tillegg til de for de spesifikke målgruppene som er relatert til ditt spesialfelt.

Ting du kan gjøre

1. Lær og bruk alle anbefalinger for forebygging og kontroll av infeksjon som er relevant for ditt spesialfelt [ekspertbeslutning].

2. Når du ser at antibiotika er foreskrevet, spør foreskriveren om indikasjonen, valget, doseringen, administrasjonsmetoden og varigheten av behandlingen, for å forstå om dette følger retningslinjene for antibiotika [69].

3. Om du ser personell på sykehuset eller behandlingsstedet som bryter retningslinjer eller protokoller, spør hvorfor de gjør det og gi dem verktøy for å kunne forstå hva de gjør feil [69] [ekspertbeslutning].

4. Før du foreskriver antibiotika, bør du [25,26,53,70] [ekspertbeslutning]:

 • Oppsøke rettledning og råd fra en seniorkollega eller et medlem av forvaltningsteamet for antibiotika;
 • Sjekk lokal, regional og nasjonal epidemiologisk data.

5. Dokumenter indikasjonen av antibiotikabehandling, medisinvalg, dosering, administrasjonsmetode og varigheten av behandlingen i pasientjournalen [31,42,70,71].

6. Svar på de følgende hovedspørsmålene for å optimere antibiotikaterapi. Om du er i tvil, rådfør deg med forvaltningsteamet for antibiotika [31,42,53,70,71]:

 • Er det en høy sannsynlighet for en bakterieinfeksjon, heller enn kolonisering eller en virusinfeksjon?
 • Har de hensiktsmessige dyrkninger blitt utført før oppstart av antibiotikaterapi?
 • Har du sjekket nylig antibiotikabruk, medisinallergier, bruk av immunsuppressiv terapi, nylig innleggelse på sykehus eller institusjoner, nylig reise utenfor Europa, og mikrobiologiske resultater for de siste tre måneder?
 • Har pasienten en infeksjon som vil respondere på antibiotika?

Om ja:

 • Står pasienten på riktig antibiotika, riktig dose, og riktig administrasjonsmetode?
 • Kan en antibiotika med et smalere spektrum brukes for å behandle infeksjonen?
 • Hvor lenge skal pasienten stå på antibiotika?

7. Påse at beboerne (og deres familier) forstår årsakene for antibiotikaterapi, og hovedpunktene relatert til antibiotikabruk, inkludert det å [31,69] [ekspertbeslutning]:

 • Ta antibiotika nøyaktig som foreskrevet;
 • Ikke spar på antibiotika til fremtidig bruk;
 • Aldri bruk antibiotika som er til overs fra tidligere behandlinger; og

Aldri del antibiotika som er til overs med andre personer.