Materiāli sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanai

komunikācijas rīkkopa

Šis ir kopsavilkums vadlīniju dokumentam, kura pamatā ir ES līmeņa pētījums par aktivitāti sociālajos plašsaziņas līdzekļos saistībā ar antibiotiku lietojumu, kā arī apsekojums par Eiropas Antibiotiku dienas (EAD) partnerorganizāciju darbībām sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Pētījumā konstatēja, ka sociālajos plašsaziņas līdzekļos jau ir novērojama zināma aktivitāte apdomīgas antibiotiku lietošanas veicināšanā un parādās personas, kas potenciāli varētu ietekmēt sabiedrības viedokli.

Atbilstoši pētījuma un apsekojuma rezultātiem šajā dokumentā ir sniegti ieteikumi par to, kādus pasākumus varētu īstenot sociālajos plašsaziņas līdzekļos valstu apdomīgas antibiotiku lietošanas kampaņu ietvaros, lai informācija sasniegtu sabiedrību, zāļu izrakstītājus primārās veselības aprūpes sistēmā un zāļu izrakstītājus slimnīcās.