Laiškų vaistininkams ir vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams šablonai

priemonių rinkinio medžiaga

Nacionalinių valstybinių sveikatos priežiūros institucijų laiškai, kurie siunčiami vaistininkams ir vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams siekiant juos supažindinti su Europos supratimo apie antibiotikus diena (ESAD), kad būtų skatinamas tinkamas antibiotikų vartojimas, o pacientai būtų informuojami apie savarankiško gydymosi antibiotikais riziką.

Susijęs turinys

Data

Informavimo priemonių rinkinys plačiajai visuomenei dėl savavališko gydymosi antibiotikais

komunikacijos priemonių rinkinys

Priemonių rinkinį sudaro pavyzdinė medžiaga ir pagrindinės žinutės apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, informavimo veiklos idėjos ir rekomenduojami būdai, kaip skleisti žinutes plačiajai visuomenei.