Pagrindinė informacija gydytojams rezidentams ir studentams 

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

Atsižvelkite į šiuos teiginius kartu su konkrečioms tikslinėms grupėms skirta, su jūsų specializacijos sritimi susijusia informacija. 

Ką galite padaryti

1.    Įsidėmėkite visas jūsų specializacijos sričiai aktualias rekomendacijas dėl antibiotikų vartojimo ir infekcijų prevencijos bei kontrolės ir jų laikykitės [bendru ekspertų sutarimu].

2.    Pamatę, kad pacientui buvo paskirtas antibiotikas, pasiteiraukite jį paskyrusio gydytojo apie indikaciją, vaisto pasirinkimą, jo dozę, vartojimo būdą ir gydymo trukmę, kad galėtume suprasti, ar šie aspektai atitinka gydymo antibiotikais gaires [69].

3.    Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu]. 

4.    Prieš skirdami antibiotiką, turėtumėte [25,26,53,70] [bendru ekspertų sutarimu]:
•    pasitarti su vyresniuoju kolega arba antibiotikų vartojimo valdymo grupės nariu;
•    peržiūrėti vietos, regioninius ir nacionalinius epidemiologinius duomenis.

5.    Paciento kortelėje įrašykite jam paskirto gydymo antibiotikais indikaciją, pasirinktą vaistą, jo dozę, vartojimo būdą ir gydymo trukmę [31,42,70,71]. 

6.    Atsakykite į toliau pateiktus pagrindinius klausimus, kad galėtumėte optimizuoti antibiotikų terapiją. Jeigu abejojate, pasitarkite su antibiotikų vartojimo valdymo grupe [31,42,53,70,71]: 
a)    ar didelė tikimybė, kad tai – bakterinė infekcija, o ne kolonizacija ar virusinė infekcija?
b)    ar prieš pradedant antibiotikų terapija, paimti atitinkami pasėliai?
c)    ar patikrinote, ar pacientas neseniai nevartojo antibiotikų, ar jis nealergiškas vaistams, ar jam netaikoma imunosupresinė terapija, ar jis neseniai negulėjo ligoninėje ir ar jis pastaruoju metu negyveno specializuotoje institucijoje, ar jis neseniai nekeliavo už Europos valstybių ribų ir ar peržiūrėjote per praėjusius 3 mėnesius atliktų mikrobiologinių tyrimų rezultatus?
d)    ar pacientui diagnozuotos infekcijos gydymas antibiotikais bus veiksmingas?
Jeigu taip:
i.    Ar pacientui paskirtas (-i) tinkamas (-i) antibiotikas (-ai), tinkama vaisto dozė ir tinkamas vaisto vartojimo būdas?
ii.    Ar šią infekciją būtų galima gydyti siauresnio veikimo spektro antibiotiku?
iii.    Kiek laiko pacientas turėtų vartoti šį (-iuos) antibiotiką (-us)?

7.    Įsitikinkite, kad pacientai (ir jų šeimos nariai) supranta, kodėl antibiotikų terapija taikoma, taip pat svarbiausius su antibiotikų vartojimu susijusius aspektus, t. y. kad svarbu [31,69] [bendru ekspertų sutarimu]: 
a)    vartoti antibiotikus tiksliai taip, kaip nurodyta gydytojo; 
b)    niekada nepasilikti antibiotikų, kad juos galėtų vartoti vėliau;
c)    niekada nevartoti po ankstesnio gydymo likusių antibiotikų ir
d)    niekada nesidalyti antibiotikų likučiais su kitais žmonėmis.