Glavne poruke za mlađe liječnike i studente

informativni materijal ključne poruke materijal iz kompleta

Razmotrite ove poruke uz one koje se odnose na ciljane skupine povezane s vašim područjem specijalizacije.

Što možete učiniti

1. Saznajte i provodite sve preporuke za primjenu antibiotika i sprječavanje infekcija koje su važne za područje vaše specijalizacije [stručni konsenzus].

2. Kada vidite da je propisan neki antibiotik, upitajte propisivača o indikaciji, izboru, dozi, putu primjene i trajanju liječenja kako biste vidjeli je li to u skladu sa smjernicama o antibioticima [69].

3. Ako primijetite da članovi osoblja u bolnici ili u ustanovi za zdravstvenu skrb krše smjernice ili protokole, saznajte zašto to rade i ponudite im alate koji će im pomoći razumjeti što rade pogrešno [69] [stručni konsenzus].

4. Imate li dvojbi prije nego što propišete antibiotik, morate [25,26,53,70] [stručni konsenzus]:

 • zatražiti pomoć i savjet starijeg kolege ili člana tima za rukovođenje propisivanja antibiotika;
 • provjeriti lokalne, regionalne i nacionalne epidemiološke podatke.

5. Dokumentirajte indikaciju za liječenje antibioticima, izbor lijeka, dozu, put primjene i trajanje liječenja u medicinskoj dokumentaciji bolesnika [31,42,70,71].

6. Kako biste optimizirali terapiju antibioticima, odgovorite na sljedeća važna pitanja. Imate li dvojbi, posavjetujte se s timom za rukovođenje propisivanja antibiotika [31,42,53,70,71]:

 • Postoji li velika vjerojatnost za bakterijsku infekciju, više nego za kolonizaciju ili virusnu infekciju?
 • Jesu li prije početka terapije antibioticima uzeti odgovarajući mikrobiološki uzorci?
 • Jeste li u bolesnika provjerili nedavnu primjenu antibiotika, alergije na lijekove, primjenu imunosupresivne terapije, nedavne hospitalizacije ili boravke u ustanovama, nedavna putovanja izvan Europe te mikrobiološke rezultate u protekla tri mjeseca?
 • Da li bolesnik ima infekciju na koju će antibiotik uspješno djelovati?

Ako je odgovor da:

 • Prima li bolesnik odgovarajući antibiotik ili antibiotike, točnu dozu i je li put primjene pravilan?
 • Može li se za liječenje ove infekcije koristiti antibiotik užeg djelovanja?
 • Kako dugo mora bolesnik primati antibiotik(e)?

7. Provjerite razumiju li bolesnici (i njihove obitelji) zašto se primjenjuje terapija antibioticima te glavna pravila primjene antibiotika, uključujući sljedeće [31,69] [stručni konsenzus]:

 • antibiotike treba uzimati točno onako kako je propisano
 • antibiotici se nikada ne spremaju za kasniju primjenu
 • nikada se ne upotrebljavaju antibiotici preostali iz prethodne primjene
 • nikada se preostali antibiotici ne dijele s drugima