Litreacha teimpléid chuig cógaiseoirí agus oideasóirí cúraim phríomhúil

ábhar foireann uirlisí

Litreacha d’údaráis náisiúnta sláinte poiblí lena seoladh chuig cógaiseoirí agus chuig oideasóirí cúraim phríomhúil, agus é i gceist leo tús eolais a thabhairt dóibh ar an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach (EAAD), úsáid chuí antaibheathach a chur chun cinn agus othair a chur ar an eolas faoi na rioscaí a ghabhann le hantaibheathaigh a fhéin-íocleigheasú.

Inneachar gaolmhar

Data

Sraith straitéisí dírithe ar an bpobal i gcoitinne le béim ar an bhféinchóireáil le hantaibheathaigh

foireann uirlisí cumarsáide

Cuimsíonn an fhoireann uirlisí ábhair teimpléid agus teachtaireachtaí ar fhéin-íocleigheasú le hantaibheathaigh, gníomhaíochtaí ardaithe feasachta agus moltaí le teachtaireachtaí a chur in iúl don phobal i gcoitinne.