Na príomhtheachtaireachtaí do dhochtúirí sóisearacha agus do mhic léinn 

ábhar faisnéise eachtaireachtaí ábhar foireann uirlisí

Breithnigh na teachtaireachtaí seo de bhreis ar na teachtaireachtaí sin do na spriocghrúpaí sonracha a bhaineann le do réimse speisialtóireachta. 

Na nithe is féidir leat a dhéanamh

1.    Na moltaí uile um úsáid antaibheathach agus um ionfhabhtú a chosc agus a rialú atá ábhartha do do réimse speisialtóireachta a fhoghlaim agus a chur i bhfeidhm [comhdhearcadh saineolaithe].

2.    I gcás go bhfeiceann tú antaibheathach a bheith á oideasú, cuir ceist ar an oideasóir faoin tásc, faoin druga atá roghnaithe, faoin dáileog, faoin modh tugtha agus faoi fhad na cóireála chun a dhéanamh amach an gcloíonn sé sin le treoirlínte um úsáid antaibheathach nó nach gcloíonn [69].

3.    Má fheiceann tú baill foirne san ospidéal nó i suíomh cúram sláinte atá ag sárú treoirlínte nó prótacal, fiafraigh díobh cén fáth a bhfuil an méid sin á dhéanamh acu agus tabhair dóibh na hacmhainní a theastaíonn chun a thuiscint cá bhfuil siad ag dul ar strae [69] [comhdhearcadh saineolaithe]. 

4.    Sula n-oideasaíonn tú antaibheathach, ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh [25,26,53,70] [comhdhearcadh saineolaithe]:
•    Treoir agus comhairle a lorg ó chomhghleacaí sinsearach nó ó bhall den fhoireann maoirseachta antaibheathach;
•    Sonraí eipidéimeolaíochta áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a sheiceáil.

5.    An tásc ar chóireáil antaibheathach, an druga atá roghnaithe, an dáileog, an modh tugtha agus fad na cóireála a thaifeadadh i gcairt an othair [31,42,70,71]. 

6.    Na ceisteanna tábhachtacha seo a leanas a fhreagairt chun teiripe antaibheathach a bharrfheabhsú. Má bhíonn aon amhras ort, téigh i gcomhairle leis an bhfoireann maoirseachta antaibheathach [31,42,53,70,71]: 
a)    An bhfuil ard-dóchúlacht ann go dtiocfaidh ionfhabhtú baictéarach chun cinn, seachas coilíniú nó ionfhabhtú víreasach?
b)    Ar tógadh na saothráin chuí sular tosaíodh ar theiripe antaibheathach?
c)    Ar sheiceáil tú an fhaisnéis seo a leanas maidir leis an othar: úsáid antaibheathach le déanaí, ailléirgí i leith drugaí, úsáid teiripe imdhíon-sochtaí, ospidéalú nó institiúidiú le déanaí, taisteal lasmuigh den Eoraip le déanaí, agus torthaí micribhitheolaíocha do na 3 mhí roimhe?
d)    An bhfuil ionfhabhtú ar an othar a fhreagróidh d’antaibheathaigh?
Má tá:
i.    An bhfuil an t-antaibheathach ceart/na hantaibheathaigh chearta, an dáileog cheart agus an modh tugtha ceart á bhfáil ag an othar?
ii.    An bhféadfaí antaibheathach lena ngabhann speictream níos cúinge a úsáid chun an t-ionfhabhtú a chóireáil?
iii.    Cé chomh fada agus ba cheart don othar an t-antaibheathach/na hantaibheathaigh a thógáil?

7.    A chinntiú go dtuigeann othair (agus a dteaghlach) an chúis le teiripe antaibheathach agus na pointí tábhachtacha a bhaineann le húsáid antaibheathach, lena n-áirítear iad seo a leanas [31,69] [comhdhearcadh saineolaithe]: 
a)    Antaibheathaigh a thógáil go díreach mar a oideasaíodh iad; 
b)    Gan antaibheathaigh a choinneáil dá n-úsáid tráth níos déanaí;
c)    Gan antaibheathaigh atá fágtha ó chóireálacha roimhe seo a úsáid; agus
d)    Gan antaibheathaigh atá fágtha a chomhroinnt le daoine eile.