Mallikirjeet apteekkihenkilöstölle ja perusterveydenhuollon lääkäreille

työkalupakin aineisto

Kansallisille julkisen terveydenhuollon viranomaisille osoitetut ja farmaseuteille ja perusterveydenhuollon lääkemääräysten antajille lähetettävät kirjeet, joissa esitellään Euroopan antibioottipäivä, edistetään antibioottien asianmukaista käyttöä ja kerrotaan potilaille antibiooteilla tehtävän itselääkinnän riskeistä.

Asiaan liittyvä sisältö

Data

Oheisaineisto itselääkityksestä antibiooteilla

viestinnän työkalupakki

Työkalupakissa on malliaineistoa ja keskeisiä viestejä, joissa keskitytään itselääkintään antibiooteilla, ideoita valistustoimiin ja taktiikkaehdotuksia viestien saamiseksi perille suurelle yleisölle.