Põhisõnumid arst-residentidele ja üliõpilastele 

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Lisaks teie erialaga seotud konkreetsetele sihtrühmadele suunatud sõnumitele kaalutlege ka järgmisi sõnumeid. 

 Mida saate teha?

1.    Tutvuge oma erialaste antibiootikumide kasutamise ja infektsioonide ennetamise ja tõrje soovitustega ning kohaldage neid [ekspertide konsensus].

2.    Kui näete, et arst määrab antibiootikume, küsige temalt ravimi näidustuse, valiku, annuse, manustamisviisi ja ravi kestuse kohta, et mõista, kas järgitakse antibiootikumide tarvitamise suuniseid [69].

3.    Kui märkate, et haigla või tervishoiuasutuse töötaja rikub suuniseid või eeskirju, küsige selgitust ja pakkuge abivahendeid, et ta mõistaks, mida ta tegi valesti [69] [ekspertide konsensus]. 

4.    Enne antibiootikumi määramist tehke järgmist [25,26,53,70] [ekspertide konsensus]:
•    küsige juhiseid ja nõuandeid vanematelt kolleegidelt või antibiootikumikasutuse kava rühma liikmelt;
•    uurige kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke epidemioloogiaandmeid.

5.    Dokumenteerige patsiendikaardil antibiootikumravi näidustused, valitud ravim, annus, manustamisviis ja ravi kestus [31,42,70,71]. 

6.    Antibiootikumravi optimeerimiseks vastake järgmistele põhiküsimustele. Kahtluse korral konsulteerige antibiootikumikasutuse kava rühmaga [31,42,53,70,71]. 
a)    Kas suure tõenäosusega on tegu bakterinfektsiooniga, mitte kolonisatsiooni ega viirusinfektsiooniga?
b)    Kas enne antibiootikumravi alustamist on võetud vajalikud külvid?
c)    Kas olete kontrollinud järgmist: hiljutine antibiootikumide kasutamine, ravimiallergiad, immunosupressiivse ravi kasutamine, hiljutine viibimine haiglas või tervishoiuasutuses, hiljutine reisimine väljaspool Euroopat ning viimase 3 kuu mikrobioloogiliste analüüside tulemused?
d)    Kas patsiendil on infektsioon, mis allub antibiootikumravile?
Kui jah, siis
i.    kas patsiendile on määratud õige(d) antibiootikum(id), õige annus ja õige manustamisviis?
ii.    kas infektsiooni ravimiseks võiks kasutada kitsama toimespektriga antibiootikumi?
iii.    kui kaua peaks patsient saama antibiootikumi (antibiootikume)?

7.    Veenduge, et patsiendid (ja nende pereliikmed) mõistavad antibiootikumravi põhjust ja seda, mis on antibiootikumide kasutamisel kõige tähtsam [31,69] [ekspertide konsensus]: 
a)    võtta antibiootikume täpselt nii, nagu patsiendile määrati; 
b)    mitte kunagi hoida antibiootikume pärast ravi alles;
c)    mitte kunagi kasutada varasemast ravist üle jäänud antibiootikume ja
d)    mitte kunagi anda ülejäänud antibiootikume edasi teistele.