Näidiskirjad apteekritele ja esmatasandi arstidele

teabepakme materjal

Riiklike tervishoiuametite kirjad apteekritele ja esmatasandi tervishoiutöötajatele, et tutvustada Euroopa antibiootikumipäeva, edendada antibiootikumide asjakohast kasutamist ning selgitada patsientidele antibiootikumidega eneseravi riske.

Seonduv sisu

Data

Üldsusele suunatud teabepake antibiootikumidega eneseravimise kohta

teabevahetuse teabepake

Teabepake sisaldab näidismaterjale ja põhisõnumeid antibiootikumidega eneseravi kohta, teabeürituste ideid ning soovitatavaid viise, kuidas edastada antibiootikumide aruka kasutamise teavet üldsusele.