Teabematerjal antibiootikumide mõistliku kasutamise propageerimiseks sotsiaalmeedias

teabevahetuse teabepake

See dokument on kokkuvõte juhendist, mille aluseks on uuringud sotsiaalmeedia kasutamise kohta antibiootikumiteave levitamiseks ELis, ja ülevaade sellest, kuidas kasutavad sotsiaalmeediat Euroopa antibiootikumipäeva partnerorganisatsioonid. Uuringud näitasid, et antibiootikumide mõistliku kasutamise edendamiseks kasutatakse sotsiaalmeediat juba teatud määral ja et on esile kerkimas mõned võimalikud mõjutajad.

Nende uuringute põhjal antakse käesolevas dokumendis soovitusi, kuidas rakendada antibiootikumide mõistlikku kasutamist propageerivate riiklike kampaaniate käigus sotsiaalmeediat, et võita paremini üldsuse, esmatasandi arstide ja haiglaarstide tähelepanu.