Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ειδικευόμενοι γιατροί και οι φοιτητές 

ενημερωτικό υλικό βασικά μηνύματα υλικό του πακέτου

Λάβετε υπόψη αυτά τα μηνύματα συμπληρωματικά προς τα μηνύματα για τις συγκεκριμένες ομάδες που είναι σχετικές με την ειδικότητά σας. 

Τι μπορείτε να κάνετε

1.    Ενημερωθείτε και εφαρμόστε όλες τις συστάσεις σχετικά με τη χρήση των αντιβιοτικών και την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων που αφορούν την ειδικότητά σας [συμφωνία ειδικών].

2.    Όταν είστε παρόντες κατά τη συνταγογράφηση ενός αντιβιοτικού, ζητάτε από τον συνταγογραφούντα πληροφορίες σχετικά με την ένδειξη, την επιλογή, τη δόση, την οδό χορήγησης και τη διάρκεια της θεραπείας, προκειμένου να καταλάβετε εάν τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές για τα αντιβιοτικά [69].

3.    Εάν αντιληφθείτε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου ή του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης με τις κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρωτόκολλα, ζητήστε να μάθετε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και θέστε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το σφάλμα τους [69] [συμφωνία ειδικών]. 

4.    Προτού συνταγογραφήσετε ένα αντιβιοτικό, θα πρέπει [25,26,53,70] [συμφωνία ειδικών]:
•    να ζητάτε καθοδήγηση και συμβουλές από κάποιον πιο πεπειραμένο συνάδελφο ή από κάποιο μέλος της ομάδας εποπτείας των αντιβιοτικών·
•    να ανατρέχετε στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά επιδημιολογικά δεδομένα.

5.    Καταγράφετε την ένδειξη για τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής, την επιλογή φαρμάκου, τη δόση, την οδό χορήγησης και τη διάρκεια της θεραπείας στον φάκελο του ασθενούς [31,42,70,71]. 

6.    Απαντάτε στις ακόλουθες βασικές ερωτήσεις για τη βελτιστοποίηση της αντιβιοτικής αγωγής. Εάν έχετε αμφιβολίες ζητήστε τη γνώμη της ομάδας εποπτείας των αντιβιοτικών [31,42,53,70,71]: 
a)    Είναι η πιθανότητα βακτηριακής λοίμωξης υψηλότερη από την πιθανότητα αποικισμού ή ίωσης;
b)    Έχουν ληφθεί οι κατάλληλες καλλιέργειες πριν από την έναρξη της θεραπείας με αντιβιοτικά;
c)    Έχετε διερευνήσει το ενδεχόμενο πρόσφατης χρήσης αντιβιοτικών, αλλεργιών σε φάρμακα, χρήσης ανοσοκατασταλτικής αγωγής, πρόσφατης εισαγωγής σε νοσοκομείο ή ίδρυμα, πρόσφατων ταξιδιών εκτός Ευρώπης και τυχόν αποτελεσμάτων μικροβιολογικών εξετάσεων των 3 τελευταίων μηνών;
d)    Ο ασθενής έχει προσβληθεί από λοίμωξη η οποία αναμένεται να ανταποκριθεί στα αντιβιοτικά;
Εάν ναι:
i.    Λαμβάνει ο ασθενής το ή τα κατάλληλα αντιβιοτικά και την κατάλληλη δόση από την ορθή οδό χορήγησης;
ii.    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιβιοτικό πιο περιορισμένου φάσματος για την αντιμετώπιση της λοίμωξης;
iii.    Για πόσο διάστημα θα πρέπει ο ασθενής να λάβει το ή τα αντιβιοτικά;

7.    Βεβαιώνεστε ότι οι ασθενείς (και οι οικογένειές τους) αντιλαμβάνονται τον λόγο χορήγησης της αντιβιοτικής αγωγής καθώς και τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των αντιβιοτικών, όπως την ανάγκη [31,69] [συμφωνία ειδικών]: 
a)    να λαμβάνουν τα αντιβιοτικά όπως ακριβώς τους έχουν συνταγογραφηθεί· 
b)    να μην φυλάσσουν αντιβιοτικά για να τα χρησιμοποιήσουν μεταγενέστερα·
c)    να μην χρησιμοποιούν αντιβιοτικά που έχουν περισσέψει από προηγούμενες θεραπείες· και
d)    να μην δίνουν αντιβιοτικά που τους έχουν περισσέψει σε άλλους.