Klíčová sdělení pro mladé lékaře a studenty

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Kromě sdělení pro specifické cílové skupiny, které se vztahují k vaší oblasti specializace, vezměte v úvahu následující sdělení. 

 Co můžete udělat

1.    Osvojte si a používejte veškerá doporučení týkající se používání antibiotik a prevence a kontroly infekcí, která platí ve vaší oblasti specializace [konsensus expertů].

2.    Pokud vám jsou předepsána antibiotika, zeptejte se předepisujícího lékaře na indikaci, volbu, dávku, cestu podání a dobu trvání léčby, abyste pochopil(a), zda se lékař řídí pokyny pro používání antibiotik [69].

3.    Pokud se v nemocnici či zdravotnickém zařízení setkáte s členy personálu porušujícími pokyny či protokoly, požádejte je o vysvětlení a poskytněte jim nástroje umožňující pochopit, co dělají nesprávně [69] [konsensus expertů]. 

4.    Pokud máte před předepsáním antibiotika pochybnosti, měl(a) byste [25,26,53,70] [konsensus expertů]:
•    vyhledat vedení a radu zkušeného kolegy či člena týmu pro dohled nad používáním antibiotik;
•    zkontrolovat místní, regionální a vnitrostátní epidemiologické údaje.

4.    Zdokumentujte indikaci antibiotické léčby, volbu léčiva, dávku, cestu podání a dobu trvání léčby v pacientově chorobopisu [31,42,70,71]. 

5.    Zodpovězte si následující klíčové otázky s cílem optimalizovat antibiotickou terapii. Pokud máte pochybnosti, konzultujte s týmem pro dohled nad používáním antibiotik [31,42,53,70,71]: 
a)    Je vysoká pravděpodobnost bakteriální infekce spíše než kolonizace či virové infekce?
b)    Byly před zahájením antibiotické léčby odebrány vhodné kultivace?
c)    Zkontroloval(a) jste nedávné užití antibiotik, lékové alergie, použití imunosupresivní terapie, nedávnou hospitalizaci či pobyt v ústavním zařízení, nedávné vycestování mimo Evropu a mikrobiologické výsledky za předchozí 3 měsíce?
d)    Má pacient infekci, která bude reagovat na antibiotika?
Pokud ano:
i.    Dostává pacient správné antibiotikum/antibiotika, správnou dávku a je použita správná cesta podání?
ii.    Lze k léčbě infekce použít antibiotikum s užším spektrem?
iii.    Jak dlouho by pacient měl antibiotikum/antibiotika dostávat?

6.    Zajistěte, aby pacienti (a jejich rodiny) chápali důvody antibiotické terapie a klíčové body související s používáním antibiotik, včetně následujících zásad [31,69] [konsensus expertů]: 
a)    užívat antibiotika přesně tak, jak byla předepsána; 
b)    nikdy neschovávat antibiotika na pozdější použití;
c)    nikdy nepoužívat antibiotika, která zbyla z předchozí léčby;
d)    nikdy nesdílet zbylá antibiotika s dalšími osobami.