Ako sa antibiotická rezistencia šíri?

infografika informačný materiál súbor materiálov

Táto infografika objasňuje, ako sa antibiotická rezistencia šíri v oblasti chovu zvierat, v komunite, v zdravotníckych zariadeniach a v rámci cestovania.
Infografika je preložená do všetkých úradných jazykov EÚ/EHP a je súčasťou úsilia ECDC na podporu národných kampaní o rozvážnom používaní antibiotík.

Ako sa antibiotická rezistencia šíri?

Ak by ste chceli upraviť infografiku, upozorňujeme, že si budete musieť najprv nainštalovať Font package (Meta Pro) pred otvorením súboru Illustrator alebo InDesign. Neotvárajte súbor .ai bez nainštalovania písma.
 
Ak upravujete súbor a inštalujete písmo, ECDC vyžaduje, aby ste písmo po skončení úpravy odinštalovali, pretože ECDC nemôže udeľovať licenciu na písmo.
 
Veľmi uvítame, ak nebudete pridávať grafické prvky s výnimkou ďalších log. Nemeňte farby, riadkovanie, usporiadanie alebo veľkosť písma (ak to nie nevyhnutné). ECDC vám s radosťou úpravy skontroluje.
 
Nakoniec uveďte ECDC ako zdroj tejto infografiky.