Zestaw materiałów informacyjnych skierowanych do ogółu odbiorców

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Zestaw narzędzi zawiera szablony materiałów i porady dla organizatorów kampanii w zakresie sposobów docierania do społeczeństwa z przesłaniem dotyczącym właściwego i odpowiedzialnego przyjmowania antybiotyków. Szablony zawierają kluczowe informacje, slogany, logotypy i elementy graficzne, a także materiały przeznaczone do wykorzystania przez organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia w państwach członkowskich.

Instrukcje dotyczące korzystania z tych materiałów

Więcej informacji szczegółowych na temat sposobów korzystania z tych materiałów i organizowania kampanii na rzecz samoleczenia z wykorzystaniem antybiotyków można znaleźć w wytycznych.

Warunki korzystania

Zezwolenie na korzystanie z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach przyznaje się wszystkim organizacjom non-profit i stowarzyszeniom na rzecz ochrony zdrowia, jak również organom ochrony zdrowia i organom rządowym prowadzącym kampanie mające na celu zmniejszanie odporności na antybiotyki i propagowanie właściwego stosowania antybiotyków.

Wszelkie inne podmioty muszą uzyskać zgodę ECDC przed skorzystaniem z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Aby uzyskać pozwolenie na skorzystanie z tych materiałów, prosimy o kontakt z ECDC: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC z chęcią odpowie na Państwa wiadomości!

ECDC z chęcią uzyska informacje na temat tego, w jaki sposób i gdzie są wykorzystywane materiały informacyjne kampanii, w szczególności jeżeli Państwa zdaniem Państwa inicjatywy mogłyby zostać wymienione w zakładce „Krajowe działania” na niniejszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących materiałów prosimy o kontakt: EAAD@ecdc.europa.eu

Key messages