Hoe verspreidt antibiotica resistentie zich?

infographic informatiemateriaal toolkitmateriaal

In deze infographic wordt uitgelegd op welke manier resistentie tegen antibiotica zich verspreid in de veeteelt, de gemeenschap, zorginstellingen en via reizen.
Deze infographic is vertaald in alle officiële talen van de EU/EER en maakt deel uit van de inspanningen van het ECDC om nationale campagnes voor een verstandig gebruik van antibiotica te ondersteunen.

Hoe verspreidt antibiotica resistentie zich?

Indien u de infographic wenst aan te passen, dient u het lettertype-pakket (Meta Pro) te installeren voordat u het Illustrator- of InDesign-bestand opent. Open het .ai-bestand niet voordat u de lettertypen geïnstalleerd hebt.
 
Als u het bestand wijzigt en het lettertype installeert, verwacht het ECDC van u dat u het lettertype na het aanbrengen van de wijzigingen de-installeert, aangezien het ECDC niet gerechtigd is een licentie voor het lettertype te verlenen.
 
Wij zouden het op prijs stellen als u, afgezien van extra logo's, geen grafische elementen toevoegt. Wijzig de kleuren, afstanden, indeling of lettergrootte niet (tenzij dit absoluut noodzakelijk is). Het ECDC is graag bereid aangebrachte wijzigingen te controleren.
 
Geef tot slot aan dat deze infographic afkomstig is van het ECDC.