Informasjonsmateriell beregnet på publikum

kommunikasjonsverktøykasse

Verktøykassen inneholder maler og råd om hvordan kampanjearrangørene kan få budskapet om riktig og ansvarlig bruk av antibiotika gjennom hos allmennheten.

Malene inneholder hovedbudskap og slagord, logoer og visuelle elementer samt forslag til materiell som nasjonale helsemyndigheter kan bruke.

Instruksjoner for bruk av dette materiellet

Se veiledningen for mer detaljert informasjon og ideer til hvordan man kan bruke dette materiellet og organisere en kampanje mot selvmedisinering med antibiotika.

Bruksvilkår

Alle frivillige organisasjoner og helseorganisasjoner og alle europeiske helsemyndigheter og statlige organer som gjennomfører kampanjer for å redusere antibiotikaresistens og fremme fornuftig bruk av antibiotika, har tillatelse til å bruke kommunikasjonsmateriellet for Den europeiske antibiotikadagen.

Alle andre må innhente tillatelse fra ECDC før bruk av kommunikasjonsmateriellet til Den europeiske antibiotikadagen. Du kan be om tillatelse til å bruke dette materiellet ved å kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gjerne høre fra deg!

ECDC vil vite hvordan og hvor kommunikasjonsmateriellet for kampanjen brukes, spesielt hvis du tror at initiativene dine vil kunne føres opp på siden “Nasjonale aktiviteter” på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om materiellet, kan du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Hovedpunkter

Hovedpunkter for publikum

Hvis du tar antibiotika på feil grunnlag, for eksempel mot forkjølelse eller influensa, har det ingen positiv virkning på deg