Ka izplatas antimikroba rezistence?

infografika informācijas materiāls materiālu rīkkopa

Šajā infografikā skaidrots, kā antibiotiku rezistence izplatās lopkopībā, sabiedrībā, veselības aprūpes iestādēs un ceļojumos.
Infografika ir tulkota visās oficiālajās ES/EEZ valodās, un tā ir daļa no ECDC centieniem atbalstīt valstu kampaņas apdomīgai antibiotiku lietošanai.

Ka izplatas antimikroba rezistence?

Ja vēlaties mainīt infografiku, lūdzu, ievērojiet, ka pirms Illustrator vai InDesign faila atvēršanas jāinstalē fontu pakotne (Meta Pro). .ai failu nedrīkst atvērt, ja iepriekš nav instalēti fonti.
 
Ja maināt failu un instalējat fontu, ECDC pieprasa pēc modifikācijas veikšanas atinstalēt fontu, ko ECDC nedrīkst izsniegt fonta licenci.
 
Lūdzam nepievienot grafiskos elementus, izņemot papildu logotipu. Lūdzu, nemainiet krāsas, atstarpes, izvietojumu vai fonta izmēru (ja vien tas nav tiešām nepieciešams).
 
ECDC ar prieku atkārtoti pārbaudīs izmaiņas.
 
Beigās, lūdzu, norādiet, ka šā infografika avots ir ECDC.