Príomhtheachtaireachtaí: Úsáid ábhar frithmhiocróbach i suíomhanna cúram sláinte

Sa tréimhse 2016-2017, rinne ECDC comhordú ar an dara suirbhé poncleitheadúlachta ar ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus le húsáid ábhar frithmhiocróbach in ospidéil ghéarchúraim san Eorpach agus an tríú suirbhé poncleitheadúlachta ar ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus le húsáid ábhar frithmhiocróbach i saoráidí cúraim fadtéarmacha san Eoraip. Tá achoimre ar na torthaí le fáil i dtrí alt Eurosurveillance:

Antimicrobial use in European acute care hospitals: results from the second point prevalence survey (PPS) of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017. Euro Surveill. 2018;23(46):1800393. Plachouras D, Kärki T, Hansen S, Hopkins S, Lyytikäinen O, Moro ML, et al.

Antimicrobial use in European long-term care facilities: results from the third point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017. Euro Surveill. 2018;23(46):1800394. Ricchizzi E, Latour K, Kärki T, Buttazzi R, Jans B, Moro ML, et al.

Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017. Euro Surveill. 2018;23(46):1800516. Suetens C, Latour K, Kärki T, Ricchizzi E, Kinross P, Moro ML, et al.

Tá na príomhtheachtaireachtaí bunaithe ar thorthaí na suirbhéanna poncleitheadúlachta.

 

Úsáid ábhar frithmhiocróbach in ospidéil ghéarchúraim san Eoraip

Sábháiltear beatha le gníomhairí frithmhiocróbacha chun ionfhabhtuithe a chóireáil, ach trí ró-úsáid a bhaint as ábhair fhrithmhiocróbacha, d’fhéadfadh éifeachtaí díobhálacha níos minice a bheith mar thoradh air agus micrea-orgánaigh atá frithsheasmhach in aghaidh ildrugaí ag teacht chun cinn. 

Fuair 1 othar as 3 othar ábhar frithmhiocróbach amháin ar a laghad ar aon lá áirithe.  

Uaireanta tugtar ábhair fhrithmhiocróbacha d'othair chun ionfhabhtuithe a chosc, mar shampla chun ionfhabhtuithe a chosc maidir le nósanna imeachta máinliachta.  

Ordaíodh 1 as 2 chúrsa próifiolacsais máinliachta ar feadh níos mó ná lá amháin.  

De ghnáth, is leor dáileog amháin do phróifiolacsas máinliachta. Tá próifiolacsas máinliachta faidréiseach ina fhoinse shuntasach d'úsáid neamhriachtanach frithmhiocróbán in ospidéil, agus is gá aghaidh a thabhairt air sin ar fud na hEorpa.  

Bhain 1 as gach 10 oideas frithmhiocróbach le próifiolacsas míochaine, agus níl ach líon teoranta tásca ann ina leith sin.  

Mar sin d'fhéadfadh cion na n-oideas frithmhiocróbach do phróifiolacsas míochaine a bheith ina úsáid neamhriachtanach.  

Bhí cion na n-antaibheathach speictrim leathan ar fud na hEorpa idir 16% agus 62%.  

Níl antaibheathaigh speictrim leathan riachtanach i gcónaí agus spreagann a n-úsáid frithsheasmhacht in aghaidh ábhar fhrithmhiocróbach. Léiríonn an éagsúlacht leathan ina n-úsáid an riachtanas atá ann athbhreithniú a dhéanamh ar a dtásca i mórán tíortha agus ospidéal.  

Tugadh 7 as 10 gcinn de fhrithmhiocróbáin go paireintreach. Níor tuairiscíodh malartú ó phaireintreach go béal ach amháin i 4% de na hoidis a bhaineann le frithmhiocróbáin phaireintreacha.  

Thuairiscigh 76% d'ospidéil go raibh treoirlínte maidir le húsáid fhrithmhiocróbach ar fáil. Thuairiscigh 54% d’ospidéil go raibh roinnt ama foirne tiomnaithe acu le haghaidh maoirseachta frithmhiocróbaigh.  

Úsáid ábhar frithmhiocróbach i saoráidí cúram fadtéarmacha

Déantar frithmhiocróbáin a ordú go coitianta agus cuireann siad leis an bhforbairt d’fhrithsheasmhacht frithmhiocróbach i saoráidí cúram fadtéarmacha (LTCFanna). 

Fuair 1 cónaitheoir as 20 frithmhiocróbán amháin ar a laghad ar aon lá áirithe.  

Ordaíodh 7 as 10 gcinn de fhrithmhiocróbáin chun ionfhabhtú a chóireáil agus 3 as 10 gcinn le haghaidh próifiolacsais.  

Tugadh 3 as 4 de na cúrsaí próifiolacsais chun cosc a chur ar ionfhabhtuithe chonair an fhuail. Cé go bhféadfadh an cleachtas seo an baol ionfhabhtaithe i measc na mban a laghdú, níl aon fhianaise ann maidir lena éifeachtúlacht nuair a chuirtear e i bhfeidhm go forleathan ar othair scothaosta. Ina theannta sin, baineann an cleachtas seo le frithsheasmhacht mhéadaithe in aghaidh ábhar fhrithmhiocróbach. Mar sin, d'fhéadfadh an chuid is mó de chúrsaí próifiolacsais a bheith ina n-úsáid neamhriachtanach d’fhrithmhiocróbáin.  

Ag brath ar an tír ata i gceist, tá treoirlínte ar úsáid frithmhiocróbach ag gach ceann de na LTCFanna nó ag ceann ar bith díobh. Thairis sin, ní bhíonn oiliúint rialta ach ag 1 as 5 LTFC maidir le frithmhiocróbán a oideasú.

Ionfhabhtuithe a bhaineann le cúram sláinte agus frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha in ospidéil ghéarchúraim agus i saoráidí cúraim fadtéarmacha san Eoraip

Cé gur féidir roinnt HAInna a chóireáil go héasca, d'fhéadfadh cinn eile dul go mór do shláinte an othair, rud a mhéadaíonn an tréimhse san ospidéal agus na costais ospidéil araon. Bíonn HAInna in ospidéil amháin ina gcúiseanna le níos mó básanna san Eoraip ná aon ghalar tógálach eile atá faoi fhaireachas ag ECDC.  

Ar aon lá áirithe:  

  • Tá HAI amháin ar a laghad ag 1 as 15 othar san ospidéal;
  • Tá HAI amháin ar a laghad ag 98 000 othar;
  • Tá HAI amháin ar a laghad ag 1 as 24 cónaitheoir i soaráidí cúraim fadtéarmacha;
  • Tá HAI amháin ar a laghad ag 124 000 cónaitheoir.   

Meastar gur tharla 8.9 milliún HAI gach bliain in ospidéil agus i saoráidí cúram fadtéarmacha san Eoraip le chéile. 

Bíonn HAInna in ospidéil (mar shampla, niúmóine, ionfhabhtuithe láithreáin máinliachta agus ionfhabhtuithe sruth na fola) níos déine de ghnáth agus bíonn tionchar níos mó acu ná HAInna i saoráidí cúraim fadtéarmacha (mar shampla, ionfhabhtuithe riospráide seachas niúmóine, ionfhabhtuithe chonair an fhuail agus ionfhabhtuithe craicinn agus fíochán bog). 

Meastar go bhfuil níos mó ná leath an mhéid de HAInna ar leith inchoiscthe.  

Déantar HAInna a chóireáil go minic gan samplaí micribhitheolaíocha a ghlacadh nó bíonn samplaí diúltach fós. 

Sainaithníodh an miocrorgánach a bhí freagrach i 53% de HAInna in ospidéil ach níor sainaithníodh é ach i 19% de na HAInna i saoráidí cúraim fadtéarmacha. 

Bhí 1 bhaictéar as 3 a bhaineann le HAInna, in ospidéil agus i saoráidí cúram fadtéarmacha araon, frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach.  

Cad is suirbhé Poncleitheadúlachta ann? Is éard atá i suirbhé poncleitheadúlachta ná comhaireamh ar líon na n-othar a bhfuil riocht/cóireáil ar leith orthu (sa chás seo, ionfhabhtú a bhaineann le cúram sláinte nó gníomhaire frithmhiocróbach) ag tráth áirithe (sa chás seo, lá), mar chion de líon iomlán na n-othar atá san ospidéal ag an am áirithe sin.