Üldsusele suunatud teabetunni materjalide teabepake

teabevahetuse teabepake

Teabepake sisaldab näidismaterjale ja nõuandeid, kuidas kampaania korraldajad saavad edastada üldsusele antibiootikumide asjakohase ja mõistliku kasutamise teavet.

Näidismaterjalid sisaldavad põhisõnumeid ja juhtlauseid, logosid ja plakateid ning soovitatavaid materjale liikmesriikide terviseametitele.

Materjalide kasutusjuhend

Lisateave ja ideed materjalide kasutamiseks ning kampaania korraldamiseks eneseravi kohta antibiootikumidega on juhendis.

Kasutamistingimused

Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamise luba on antud kõigile mittetulundus- ja tervishoiuühendustele, samuti kõigile Euroopa tervishoiuasutustele ning valitsusorganitele, kes korraldavad kampaaniaid, mille eesmärk on vähendada antibiootikumiresistentsust ning edendada antibiootikumide asjakohast kasutamist.

Muud asutused peavad enne Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamist küsima ECDC-lt luba. Materjalide kasutamiseks loa saamiseks võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC soovib teist kuulda!

ECDC soovib teada saada, kuidas ja kus kampaaniamaterjale kasutatakse, eelkõige kui peate oluliseks oma ürituste lisamist selle veebilehe riiklike meetmete lehele. Kui teil on materjalide kohta lisaküsimusi, võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

Põhisõnumid

Põhisõnumid üldsusele

Antibiootikumide võtmine valedel põhjustel, näiteks ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste ja gripi korral, ei tee teile head