Материали за кампании, насочени към широката общественост

комуникационен инструментариум

Инструментариумът предлага шаблонни материали и съвети за това как организаторите на кампании биха могли да си сътрудничат с широката общественост, така че да се насърчава подходящата и отговорна употреба на антибиотиците.

Шаблонните материали включват основни послания и лозунги, лога и визуализации, както и предложени материали за използване от здравните органи в държавите членки.

Изтегляне

Инструкции за употреба на тези материали

За допълнителна подробна информация и идеи как да използвате тези материали и да организирате кампания срещу самолечението с антибиотици, вижте бележката в ръководството.

Условия за използване

Дава се разрешение за използване на комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“ (EAAD) на всички организации с нестопанска цел и здравни асоциации, както и на всички европейски здравни и държавни органи, провеждащи кампании за намаляване на антибиотичната резистентност и популяризиране на правилната употреба на антибиотици.

Всички други лица трябва да получат съгласие от ECDC, преди да използват комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“. За да получите разрешение за използване на тези материали, свържете се със: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC иска да разбере мнението Ви!

ECDC проявява интерес към това как и къде се използват комуникационните материали за кампанията, особено ако смятате, че инициативите Ви могат да бъдат поместени на страницата „National activities“ (Национални дейности) на този уебсайт. За въпроси относно материалите се свържете със: EAAD@ecdc.europa.eu

Основни послания

Основни послания за широката общественост

Антибиотиците не са решение при инфекции, причинени от вируси, като настинки и грип