Patientdialog

informationsmaterial verktyglådans innehåll

ger vägledning och stöd för läkare inom primärvården som pressas av patienter som vill ha antibiotika och främjar en lämplig antibiotikaanvändning bland patienterna. Den kan användas som ett faktablad eller som en påminnelse på skrivbordet under konsultationer.