Zdravstveno breme zaradi odpornosti na antibiotike

ključna sporočila

1. Vsako leto so okužbe z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom, neposredno odgovorne za smrt 33 000 ljudi. To je primerljivo s skupnim številom potnikov na več kot 100 srednje velikih letalih.  

2. Breme okužb, ki jih povzročajo okužbe z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom, je primerljivo s tistimi, ki jih povzročajo gripa, tuberkuloza in HIV/aids skupaj.   

3. Med letoma 2007 in 2015 se je povečalo breme vsake od 16 bakterij, odpornih proti antibiotikom, ki so bile zajete v študiji.    

  • Število smrti, ki jih je mogoče pripisati okužbam z bakterijo Klebsiella pneumoniae, ki je odporna proti karbapenemom, skupini antibiotikov zadnje obrambne linije,
  •  se je povečalo za šestkrat. To je zaskrbljujoče, saj se te bakterije zlahka širijo v zdravstvenem okolju, če ni ustreznih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb.  
  • Število smrti, ki jih je mogoče pripisati okužbam z bakterijo Escherichia coli (v nadaljevanju E. coli), odporno na cefalosporin tretje generacije, se je povečalo za štirikrat.

4. V Evropi je 75 % zdravstvenega bremena zaradi bakterij, odpornih na antibiotike, posledica okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. To bi bilo mogoče zmanjšati z ustreznimi ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb, pa tudi z usmerjeno rabo antibiotikov v zdravstvenih ustanovah. 

5. Okužbe z bakterijo E. coli, odporno na cefalosporin tretje generacije, so odgovorne za največje breme okužb, katerih več kot polovica se pojavi v ustanovah. Zato je za zmanjšanje bremena teh okužb treba usmerjati predpisovanje antimikrobikov na ravni primarnega zdravstva, pa tudi sprejeti ukrepe za preprečevanje in nadzor okužb v primarnem zdravstvenem varstvu.   
 
6. Okužbe z bakterijami, odpornimi na antibiotike zadnje obrambne linije, kot so karbapenemi in kolistin povzročajo 39 % bremena.   

7. To je povečanje od leta 2007 in je zaskrbljujoče, saj so ti antibiotiki zadnja obstoječa možnost zdravljenja. Ko niso več učinkoviti, je izredno težko oziroma v številnih primerih nemogoče zdraviti te okužbe.    

Ključna sporočila temeljijo na članku, objavljenem 5. novembra 2018 v reviji The Lancet Infectious Diseases: Smrti in izgubljena leta življenja zaradi bolezni, invalidnosti ali prezgodnje smrti zaradi okužb z bakterijami, odpornimi na antibiotike, v EU in Evropskem gospodarskem prostoru leta 2015: analiza na ravni populacije. V članku je ocenjeno breme petih vrst okužb, ki jih povzročajo bakterije, odporne na antibiotike, (8 vrst bakterij, 16 kombinacij bakterij, odpornih na antibiotike) za javno zdravje v Evropski uniji in državah Evropskega gospodarskega prostora (EU/EGP) v letu 2015, ki se meri v številu primerov, smrti in izgubljenih let življenja zaradi bolezni, invalidnosti ali prezgodnje smrti. Izgubljeno leto življenja zaradi bolezni, invalidnosti ali prezgodnje smrti pomeni izgubljeno leto „zdravega“ življenja. Skupna izgubljena leta življenja zaradi bolezni, invalidnosti ali prezgodnje smrti po celotnem prebivalstvu ali breme bolezni se lahko razume kot meritev vrzeli med trenutnim zdravstvenim stanjem in idealnim zdravstvenim stanjem, v katerem bi celotno prebivalstvo živelo do visoke starosti, brez bolezni in invalidnosti.