Dialóg s pacientmi

informačný materiál súbor materiálov

Model dialógu s pacientom, ktorý sa zakladá na dostupných dôkazoch, slúži na usmernenie a podporu lekára primárnej starostlivosti, ktorý čelí tlaku pacienta požadujúceho antibiotiká, a propaguje vhodné užívanie antibiotík pacientmi. Pri konzultáciách sa môže použiť ako leták alebo ako poznámkový blok.