Pasientdialogen

informasjonsmateriell materiell i verktøykassen

ECDC har utarbeidet en evidensbasert mal for pasientdialog med sikte på å fremme riktig bruk av antibiotika hos pasientene. Den er tenkt som et hjelpemiddel for forskrivere i primærhelsetjenesten som utsettes for press fra pasientene om å skrive ut antibiotika. Den kan brukes som et faktaark eller som en huskelapp under konsultasjonen.

Last ned

Thumbnail
Pasientsamtale - NO - [PDF-556.62 KB]