Dialogas su pacientu

informacinė medžiaga priemonių rinkinio medžiaga

Remiantis turimais duomenimis parengtame dialogo su pacientu modelyje pateikiamos rekomendacijos ir pagalba pirminės sveikatos priežiūros specialistams, susiduriantiems su pacientų spaudimu išrašyti antibiotikų, ir skatinama, kad pacientai tinkamai juos vartotų. Jį galima naudoti kaip informacinį biuletenį arba kaip priminimo priemonę darbo vietoje per konsultacijas.

Atsisiųsti