Comhrá leis an Othar

ábhar faisnéise ábhar foireann uirlisí

Seo comhrá samplach le hothar bunaithe ar an fhianaise atá ar fáil, a thabharfaidh treoir agus tacaíocht d’oideasóirí cúraim phríomhúil a thagann faoi bhrú ó othair ag lorg antaibheathach, agus a chabhróidh chun othair a threorú chun antaibheathaigh a úsáid go cuí. D’fhéadfaí é a úsáid mar bhileog eolais nó mar mheabhrúchán deisce le linn seisiún comhairliúcháin.

Íoslódáil

Thumbnail
Patient Dialogue - GA - [PDF-565.08 KB]