Dialog s pacienty

informační materiál materiály sady nástrojů

Modelový dialog s pacientem opírající se o dostupné důkazy poskytuje návod a podporu pro předepisujíc í lékaře v zařízeních primární péče, na které někteří pacienti naléhají, aby jim předepsali antibiotika, a propaguje vhodné používání antibiotik pacienty. Lze ho použít jako informační list nebo jako pomůcku během návštěvy pacienta v ordinaci.