Диалог с пациентите

информационен материал материал за инструментариум

Моделът за диалог с пациенти, изготвен въз основа на последните научни изследвания, предлага съвети за лекарите в извънболничната помощ, които се сблъскват с натиск да предписват антибиотици от страна на пациентите, и насърчава правилната употреба на антибиотици. Примерният диалог може да бъде използван като бюлетин или нагледен материал по време на консултации.

Изтегляне

Thumbnail
Диалог с пациентите - BG - [PDF-571.13 KB]

Свързани теми