Основни послания за здравни заведения за дългосрочни грижи [лекари и ръководители]

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи

Основните задачи за подобряване на използването на антибиотици във вашето здравно заведение включват:

1. Обучение на медицинския персонал в областите, в които често се наблюдава злоупотреба с антибиотици [109,110]:
• антибиотична профилактика;
• използване на антибиотици при асимптоматични пациенти с положителни култури (колонизация);
• локални антибиотици;
• прекалено дълго време на лечение.

2. Обучение на пациентите и техните семейства относно рисковете за развитие на резистентни на антибиотици бактерии при ненужно използване на антибиотици (напр. асимптоматична бактериурия, вирусни инфекции на дихателни пътища) [109,110].

3. Използване на клинични пътеки и основани на доказателства указания за диагностициране, лечение и управление на най-често срещаните инфекции (напр. пневмония, инфекции на горните дихателни пътища, инфекции на кожата и меките тъкани и инфекции на пикочните пътища) и отчитане на данните за локална антимикробна чувствителност [109].

4. Преразглеждане на антибиотичното лечение в контекста на клиничните състояния в рамките на 48—72 часа или веднага след като са излезли микробиологичните резултати, за да [31,42,70-72]:
• преминете към тясноспектърен антибиотик;
• продължите или прекратите антибиотичната терапия;
• преминете към перорална антибиотична терапия.

5. Избягване на диагностични тестове и култури при асимптоматични пациенти [56,111].

Нещата, които можете да направите

6. Приложете мерки за профилактика и контрол на инфекциите заедно със специалисти по профилактика и контрол на инфекциите [експертен консенсус].

7. Когато предписвате антибиотик, запознайте се с анамнезата на заболяванията на пациента, включително скорошна употреба на антибиотици, лекарствени алергии, използване на имуносупресивна терапия и рискови фактори за резистентност към антибиотици (напр. скорошна хоспитализация, скорошна процедура или скорошно пътуване извън Европа) [31].
 
8. Винаги извършвайте клиничен преглед на пациента, преди да предпишете антибиотик [31].

9. Ако имате съмнения дали да предпишете антибиотик, трябва да [25,26,53,70] [експертен консенсус]:
• проверите местните, регионалните и националните епидемиологични данни;
• потърсете насоки и съвети от по-старши колега или от член на екипа за управление на употребата на антибиотици.

10. Започнете антибиотично лечение само ако има доказателство за бактериална инфекция и не лекувайте колонизацията [31].

11. Избягвайте ненужна антибиотична профилактика (напр. профилактика на инфекции на пикочните пътища) [111].

12. Преди да започнете лечение с антибиотик, уверете се, че са взети съответните култури[31,42,70,71].

13. Записвайте в медицинския картон на пациента показанието за антибиотичното лечение, избора на лекарство, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението [31,42,70,71].

14. Когато преразглеждате антибиотичната терапия след 48—72 часа, отговорете на следните важни въпроси (или веднага след като излезли микробиологичните резултати) [42,70]:

Има ли пациентът инфекция, която реагира на антибиотици?
Ако има инфекция:
i. дали пациентът приема правилния антибиотик, правилната доза и правилния начин на приложение?
ii. може ли да се използва антибиотик с по-тесен спектър за лечение на инфекцията?
iii. колко време пациентът трябва да приема антибиотика?

15. Насърчавайте програми за ваксиниране на жителите и персонала [експертен консенсус].

16. Спазвайте мерките за профилактика и контрол на инфекциите, които вече са въведени във вашето отделение. Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [69] [експертен консенсус].

17. Участвайте редовно в обучителни курсове и срещи, които насърчават прилагането в болницата на: а) разумна употреба на антибиотици; б) основани на доказателства местни указания за антибиотиците; и в) мерки за профилактика и контрол на инфекциите [52,53].

18. Организирайте образователни мероприятия и кампании, които предоставят на жителите информация за разумната употреба на антибиотици.

19. Уверете се, че гражданите (и техните семейства) разбират причините за антибиотичната терапия и важните въпроси, свързани с употребата на антибиотици, включително [експертен консенсус]:
1) да се приемат антибиотиците точно както е предписано;
2) никога да не се съхраняват антибиотици за употреба по-късно;
3) никога да не се използват антибиотици от предишни лечения;
4) Никога не давайте неизразходвани антибиотици на други хора.

20. Редовно организирайте проверки/проучвания на практиките за предписване на антибиотици и на инфекциите, свързани с медицинското обслужване [93].