Informationsmaterial för läkare inom primärvården

kommunikationsverktyg

Verktygslådan innehåller mallmaterial och viktiga fakta till vårdpersonal, idéer om medvetandehöjande åtgärder och förslag om hur man kan nå ut med budskapet till både primärvården och patienterna.

Hur ska materialet användas?

För mer detaljerad information och idéer om hur du kan använda detta material och anordna en kampanj om självmedicinering med antibiotika, se vägledningen.

Användarvillkor

Det informationsmaterial som ingår i kampanjen för Europeiska antibiotikadagen får användas av alla icke-vinstdrivande organisationer och hälsoorganisationer samt alla europeiska hälsomyndigheter och statliga organ som genomför kampanjer för att minska antibiotikaresistens och främja en ansvarsfull användning av antibiotika.

Alla övriga aktörer måste ansöka om tillstånd från ECDC innan de använder kampanjmaterialet för Europeiska antibiotikadagen. För att ansöka om tillstånd för användning av materialet, använd denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vill höra från dig!

ECDC vill gärna veta hur och när kampanjmaterialet används, särskilt om du tycker att dina initiativ bör inkluderas i listan över nationella aktiviteter på denna webbplats. Om du har några frågor om materialet kan du använda denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Verktyglådans innehåll

Faktablad för experter

Antimikrobiell resistens är förmågan hos en mikroorganism (t.ex. en bakterie, ett virus eller en parasit) att stå emot verkan från ett antimikrobiellt medel.

Data

Faktablad: primärvården

faktablad, informationsmaterial, verktyglådans innehåll -

Ett faktablad om antibiotikaresistens i primärvården ger läkare information om den senaste utvecklingen på EU-nivå och nationell nivå.

Data

Patientbroschyr

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

En patientbroschyr för läkare i primärvården som kan delas ut till patienter. Den förklarar vad antibiotikaresistens är och varför lämplig användning av antibiotika är viktigt.

Data

Patientdialog

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

ger vägledning och stöd för läkare inom primärvården som pressas av patienter som vill ha antibiotika och främjar en lämplig antibiotikaanvändning bland patienterna.

Viktiga budskap till läkare inom primärvården

Den ökande antibiotikaresistensen riskerar att göra antibiotika mindre effektiva i dag och i framtiden. En ändamålsenlig patientkommunikation är av stor vikt för att ta itu med detta växande problem.

Materialen nedan finns endast på engelska

Data

Mallbrev för förskrivare i primärvården

verktyglådans innehåll

Ett mallbrev för nationella hälsovårdsmyndigheter som kan skickas till förskrivare i primärvården för att presentera Europeiska antibiotikadagen.