Informationsmaterial för läkare inom primärvården

kommunikationsverktyg

Verktygslådan innehåller mallmaterial och viktiga fakta till vårdpersonal, idéer om medvetandehöjande åtgärder och förslag om hur man kan nå ut med budskapet till både primärvården och patienterna.

Hur ska materialet användas?

För mer detaljerad information och idéer om hur du kan använda detta material och anordna en kampanj om självmedicinering med antibiotika, se vägledningen.

Användarvillkor

Det informationsmaterial som ingår i kampanjen för Europeiska antibiotikadagen får användas av alla icke-vinstdrivande organisationer och hälsoorganisationer samt alla europeiska hälsomyndigheter och statliga organ som genomför kampanjer för att minska antibiotikaresistens och främja en ansvarsfull användning av antibiotika.

Alla övriga aktörer måste ansöka om tillstånd från ECDC innan de använder kampanjmaterialet för Europeiska antibiotikadagen. För att ansöka om tillstånd för användning av materialet, använd denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vill höra från dig!

ECDC vill gärna veta hur och när kampanjmaterialet används, särskilt om du tycker att dina initiativ bör inkluderas i listan över nationella aktiviteter på denna webbplats. Om du har några frågor om materialet kan du använda denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Key messages for primary care prescribers

Primary care accounts for about 80% to 90% of all antibiotic prescriptions

Data

Patient brochure

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Materialen nedan finns endast på engelska

Data

Mallbrev för förskrivare i primärvården

verktyglådans innehåll

Ett mallbrev för nationella hälsovårdsmyndigheter som kan skickas till förskrivare i primärvården för att presentera Europeiska antibiotikadagen.