Ključna sporočila za zdravnike, ki predpisujejo zdravila

ključna sporočila

Kaj lahko storite? 

1.    Izobražujte se in upoštevajte vsa priporočila v zvezi z rabo antibiotikov in preprečevanjem ter nadzorom nad okužbami, ki so pomembna za vaše področje specializacije [strokovno usklajeno].

2.    Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno].

3.    Seznanite se z odpornostjo proti antibiotikom na vašem oddelku, v vaši bolnišnici in vaši skupnosti [31] [strokovno usklajeno]. 

4.    Če imate, preden predpišete antibiotik, pomisleke, storite naslednje [25,26,53,70] [strokovno usklajeno]:
•    preverite lokalne, regionalne in nacionalne epidemiološke podatke;
•    za smernice in nasvet prosite starejšega sodelavca ali člana skupine za nadzor nad rabo antibiotikov.

5.    Poskrbite, da se pred začetkom zdravljenja z antibiotiki pravilno odvzamejo ustrezne kužnine in pošljejo v mikrobiološki laboratorij [31,42,70,71]. 

6.    Zdravljenje z antibiotiki začnite samo, če obstajajo dokazi o bakterijski okužbi, in ne zdravite kolonizacije [31,72].

7.    Izogibajte se nepotrebni antibiotični profilaksi [31,73].

8.    Pri bolnikih s hudimi okužbami čim prej začnite učinkovito zdravljenje z antibiotiki [31,74]. 

9.    V bolnikovi kartoteki dokumentirajte indikacijo za zdravljenje z antibiotiki, vrsto zdravila, odmerek, način dajanja zdravila in trajanje zdravljenja [31,42,70,71]. 

10.    Redno sodelujte na usposabljanjih in srečanjih, ki v bolnišnicah podpirajo izvajanje a) preudarne rabe antibiotikov, b) lokalnih, z dokazi podprtih smernic o rabi antibiotikov, ter c) ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb [52,53].

11.    Pri ponovni presoji o zdravljenju z antibiotiki po 48–72 urah (oziroma takoj, ko so znani mikrobiološki rezultati) odgovorite na naslednja ključna vprašanja [42,70]: 
Ali ima bolnik okužbo, ki se bo odzvala na antibiotike?
Če je odgovor pritrdilen:
i.    Ali je bil bolniku predpisan ustrezen antibiotik, ustrezen odmerek in ustrezen način dajanja zdravila?
ii.    Ali bi se lahko za zdravljenje okužbe uporabil antibiotik z ožjim spektrom?