Gradivo za predpisovanje v osnovnem zdravstvenem varstvu

nabor komunikacijskih orodij

Komplet vsebuje predloge gradiv in ključna sporočila za zdravstvene delavce, zamisli za ozaveščanje ter predlagane pristope za posredovanje sporočil zdravstvenim delavcem v primarnem zdravstvenem varstvu in bolnikom.

Navodila za uporabo tega gradiva

Podrobnejše informacije in zamisli o tem, kako uporabljati to gradivo in organizirati kampanjo o samozdravljenju z antibiotiki, najdete v navodilih.

Pogoji uporabe

Dovoljenje za uporabo komunikacijskega gradiva kampanje Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih imajo vse nepridobitne organizacije in zdravstvena združenja ter vsi evropski zdravstveni in vladni organi, ki izvajajo kampanje, namenjene zmanjševanju odpornosti proti antibiotikom, in spodbujajo ustrezno uporabo antibiotikov.

Vsi drugi subjekti morajo pred uporabo komunikacijskega gradiva kampanje Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih pridobiti soglasje Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).Za pridobitev dovoljenja za uporabo tega gradiva pišite na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC želi slišati vaše predloge!

Center ECDC zanima, kako se komunikacijsko gradivo kampanje uporablja in kje, zlasti če menite, da bi vaše pobude lahko bile navedene na strani „Nacionalne dejavnosti“ spletnega mesta. Če imate kakršna koli vprašanja glede gradiva, nam pišite na: EAAD@ecdc.europa.eu

Toolkit material

Ključna sporočila za zdravstvene delavce v primarnem zdravstvu

S povečevanjem odpornosti proti antibiotikom je ogrožena njihova sedanja in prihodnja učinkovitost: dobra komunikacija z bolniki je ključna za reševanje te vedno širše problematike.

Data

Pogovor z bolnikom

informativno gradivo, komplet informativnega gradiva

Primer pogovora z bolnikom, ki temelji na razpoložljivih dokazih, je lahko v pomoč zdravnikom, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu in se srečujejo s pritiski bolnikov, ki zahtevajo antibiotike, bolnike pa spodbuja k ustrezni rabi antibiotikov.

Data

Povzetek dejstev - Zdravniki, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu

ključna sporočila, informativno gradivo, komplet informativnega gradiva -

Zdravniki, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu, bodo v povzetku dejstev o odpornosti proti antibiotikom našli podatke o najnovejših gibanjih na tem področju na ravni EU in posameznih držav.

Materials only in English

Data

Predloga dopisa za predpisovalce zdravilv primarnem zdravstvenem varstvu

komplet informativnega gradiva

Predloga dopisa za nacionalne organe javnega zdravstva, ki se pošlje predpisovalcem zdravil v primarnem zdravstvenem varstvu za predstavitev kampanje evropski dan ozaveščanja o antibiotikih.