Zestaw materiałów informacyjnych skierowanych do lekarzy rodzinnych

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Zestaw narzędzi zawiera szablony i najważniejsze informacje dla pracowników służby zdrowia, koncepcje działań na rzecz podnoszenia poziomu świadomości oraz sugestie na temat taktyki docierania z przekazem zarówno do świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej, jak i pacjentów.

Instrukcje dotyczące korzystania z tych materiałów

Więcej informacji szczegółowych na temat sposobów korzystania z tych materiałów i organizowania kampanii na rzecz samoleczenia z wykorzystaniem antybiotyków można znaleźć w wytycznych.

Warunki korzystania

Zezwolenie na korzystanie z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach przyznaje się wszystkim organizacjom non-profit i stowarzyszeniom na rzecz ochrony zdrowia, jak również organom ochrony zdrowia i organom rządowym prowadzącym kampanie mające na celu zmniejszanie odporności na antybiotyki i propagowanie właściwego stosowania antybiotyków.

Wszelkie inne podmioty muszą uzyskać zgodę ECDC przed skorzystaniem z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Aby uzyskać pozwolenie na skorzystanie z tych materiałów, prosimy o kontakt z ECDC: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC z chęcią odpowie na Państwa wiadomości!

ECDC z chęcią uzyska informacje na temat tego, w jaki sposób i gdzie są wykorzystywane materiały informacyjne kampanii, w szczególności jeżeli Państwa zdaniem Państwa inicjatywy mogłyby zostać wymienione w zakładce „Krajowe działania” na niniejszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących materiałów prosimy o kontakt: EAAD@ecdc.europa.eu

Data

Patient brochure

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim

Data

Szablon listu dla lekarzy rodzinnych

materiał z zestawu narzędzi

Szablon listu do wykorzystania przez krajowe organy zdrowia publicznego, skierowanego do lekarzy rodzinnych w celu poinformowania ich o Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach.