Zestaw materiałów informacyjnych skierowanych do lekarzy rodzinnych

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Zestaw narzędzi zawiera szablony i najważniejsze informacje dla pracowników służby zdrowia, koncepcje działań na rzecz podnoszenia poziomu świadomości oraz sugestie na temat taktyki docierania z przekazem zarówno do świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej, jak i pacjentów.

Instrukcje dotyczące korzystania z tych materiałów

Więcej informacji szczegółowych na temat sposobów korzystania z tych materiałów i organizowania kampanii na rzecz samoleczenia z wykorzystaniem antybiotyków można znaleźć w wytycznych.

Warunki korzystania

Zezwolenie na korzystanie z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach przyznaje się wszystkim organizacjom non-profit i stowarzyszeniom na rzecz ochrony zdrowia, jak również organom ochrony zdrowia i organom rządowym prowadzącym kampanie mające na celu zmniejszanie odporności na antybiotyki i propagowanie właściwego stosowania antybiotyków.

Wszelkie inne podmioty muszą uzyskać zgodę ECDC przed skorzystaniem z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Aby uzyskać pozwolenie na skorzystanie z tych materiałów, prosimy o kontakt z ECDC: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC z chęcią odpowie na Państwa wiadomości!

ECDC z chęcią uzyska informacje na temat tego, w jaki sposób i gdzie są wykorzystywane materiały informacyjne kampanii, w szczególności jeżeli Państwa zdaniem Państwa inicjatywy mogłyby zostać wymienione w zakładce „Krajowe działania” na niniejszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących materiałów prosimy o kontakt: EAAD@ecdc.europa.eu

Materiały z zestawu narzędzi

Data

Broszura informacyjna - lekarze pierwszego kontaktu

arkusz informacyjny, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi -

Broszura informacyjna dotycząca oporności na antybiotyki na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej to dla lekarzy źródło informacji o krajowych i europejskich tendencjach w tym zakresie.

Główne przesłania skierowane do lekarzy rodzinnych

Zwiększająca się oporność na antybiotyki zagraża ich obecnej i przyszłej skuteczności. Skuteczna komunikacja z pacjentami może pomóc rozwiązać ten nasilający się problem.

Data

Rozmowa z pacjentem

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Wzór rozmowy z pacjentem opracowany w oparciu o dostępne dowody to źródło wskazówek i pomoc dla lekarzy pierwszego kontaktu, którzy są często nakłaniani przez pacjentów do zapisywania antybiotyków.

Data

Ulotka dla pacjentów

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Ulotka dla pacjentów, którą lekarze pierwszego kontaktu mogą rozdawać chorym, zawiera wyjaśnienie, czym jest oporność na antybiotyki i dlaczego tak ważne jest ich racjonalne stosowanie.

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim

Data

Szablon listu dla lekarzy rodzinnych

materiał z zestawu narzędzi

Szablon listu do wykorzystania przez krajowe organy zdrowia publicznego, skierowanego do lekarzy rodzinnych w celu poinformowania ich o Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach.