Toolkit met informatiematerialen gericht op voorschrijvers in de eerstelijnszorg

communicatietoolkit

De toolkit bevat sjablonen voor materialen en kernboodschappen voor gezondheidswerkers, ideeën voor bewustmakingsactiviteiten en tactieken om de boodschap aan zowel eerstelijnszorgverleners als patiënten over te brengen.

Instructies voor het gebruik van dit materiaal

Zie het richtsnoer voor nadere informatie en suggesties voor het gebruik van dit materiaal en het opzetten van een campagne omtrent zelfmedicatie met antibiotica.

Gebruiksvoorwaarden

Het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag staat vrij ter beschikking van alle organisaties zonder winstoogmerk en verenigingen voor gezondheidszorg alsmede alle Europese instanties en overheidsinstellingen voor de gezondheidszorg die campagnes voeren met als doel de resistentie tegen antibiotica te verminderen en het juiste gebruik van antibiotica te bevorderen.

Andere partijen kunnen het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag uitsluitend gebruiken nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van het ECDC. Wilt u toestemming aanvragen voor het gebruik van dit materiaal, neem dan contact op met: EAAD@ecdc.europa.eu

Het ECDC wil graag van u horen!

Het ECDC wil graag van u weten hoe en waar het campagnemateriaal is ingezet, met name wanneer u denkt dat uw initiatieven geschikt zijn om op de pagina ‘Nationale activiteiten’ van deze website te worden geplaatst. Hebt u vragen over het materiaal, stuur dan gerust een e-mail naar: EAAD@ecdc.europa.eu

Toolkitmateriaal

Data

Dialoog met patiënten

informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Een modeldialoog met patiënten op basis van beschikbaar bewijs geeft houvast en ondersteuning aan voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg die te maken hebben met patiënten die aandringen op een antibioticumkuur, en bevordert passend gebruik van antibiotica door patiënten.

Data

Factsheet voor voorschrijvers in de eerstelijnszorg

verhalen van patiënten, informatiemateriaal, toolkitmateriaal -

Factsheet over de jongste EU- en nationale ontwikkelingen op het gebied van resistentie tegen antibiotica in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Kernboodschappen voor voorschrijvers in de eerstelijnszorg

Doordat steeds meer bacteriën resistent worden tegen antibiotica, komt de doeltreffendheid van antibiotica nu en in de toekomst in gevaar: dit groeiende probleem vereist een effectieve communicatie met patiënten.

Data

Patiëntenfolder

informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Een patiëntenfolder die voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg aan patiënten kunnen geven. In de folder wordt uitgelegd wat resistentie tegen antibiotica is en waarom verstandig gebruik van antibiotica belangrijk is.

Onderstaand materiaal is uitsluitend in het Engels verkrijgbaar.

Data

Sjabloon voor een brief voor voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg

toolkitmateriaal

Een sjabloon voor een brief voor nationale volksgezondheidsinstanties, die kan worden gestuurd aan voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg om de Europese Antibioticadag te introduceren.