Toolkit met informatiematerialen gericht op voorschrijvers in de eerstelijnszorg

communicatietoolkit

De toolkit bevat sjablonen voor materialen en kernboodschappen voor gezondheidswerkers, ideeën voor bewustmakingsactiviteiten en tactieken om de boodschap aan zowel eerstelijnszorgverleners als patiënten over te brengen.

Instructies voor het gebruik van dit materiaal

Zie het richtsnoer voor nadere informatie en suggesties voor het gebruik van dit materiaal en het opzetten van een campagne omtrent zelfmedicatie met antibiotica.

Gebruiksvoorwaarden

Het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag staat vrij ter beschikking van alle organisaties zonder winstoogmerk en verenigingen voor gezondheidszorg alsmede alle Europese instanties en overheidsinstellingen voor de gezondheidszorg die campagnes voeren met als doel de resistentie tegen antibiotica te verminderen en het juiste gebruik van antibiotica te bevorderen.

Andere partijen kunnen het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag uitsluitend gebruiken nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van het ECDC. Wilt u toestemming aanvragen voor het gebruik van dit materiaal, neem dan contact op met: EAAD@ecdc.europa.eu

Het ECDC wil graag van u horen!

Het ECDC wil graag van u weten hoe en waar het campagnemateriaal is ingezet, met name wanneer u denkt dat uw initiatieven geschikt zijn om op de pagina ‘Nationale activiteiten’ van deze website te worden geplaatst. Hebt u vragen over het materiaal, stuur dan gerust een e-mail naar: EAAD@ecdc.europa.eu

Data

Patient brochure

informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Onderstaand materiaal is uitsluitend in het Engels verkrijgbaar.

Data

Sjabloon voor een brief voor voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg

toolkitmateriaal

Een sjabloon voor een brief voor nationale volksgezondheidsinstanties, die kan worden gestuurd aan voorschrijvende artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg om de Europese Antibioticadag te introduceren.