Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i primærhelsetjenesten

kommunikasjonsverktøykasse

Verktøykassen inneholder maler og hovedbudskap for helsepersonell samt ideer til bevisstgjøringsaktiviteter og forslag til strategier for få budskapene gjennom både hos helsepersonell i primærhelsetjenesten og hos pasientene.

Instruksjoner for bruk av dette materiellet

Se veiledningen for mer detaljert informasjon og ideer til hvordan man kan bruke dette materiellet og organisere en kampanje mot selvmedisinering med antibiotika.

Bruksvilkår

Alle frivillige organisasjoner og helseorganisasjoner og alle europeiske helsemyndigheter og statlige organer som gjennomfører kampanjer for å redusere antibiotikaresistens og fremme fornuftig bruk av antibiotika, har tillatelse til å bruke kommunikasjonsmateriellet for Den europeiske antibiotikadagen.

Alle andre må innhente tillatelse fra ECDC før bruk av kommunikasjonsmateriellet til Den europeiske antibiotikadagen. Du kan be om tillatelse til å bruke dette materiellet ved å kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gjerne høre fra deg!

ECDC vil vite hvordan og hvor kommunikasjonsmateriellet for kampanjen brukes, spesielt hvis du tror at initiativene dine vil kunne føres opp på siden “Nasjonale aktiviteter” på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om materiellet, kan du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Data

Patient brochure

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk

Data

Mal for brev til forskrivere i primærhelsetjenesten

materiell i verktøykassen

En mal for brev som nasjonale folkehelsemyndigheter kan sende til forskrivere i primærhelsetjenesten for å presentere Den europeiske antibiotikadagen.