Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i primærhelsetjenesten

kommunikasjonsverktøykasse

Verktøykassen inneholder maler og hovedbudskap for helsepersonell samt ideer til bevisstgjøringsaktiviteter og forslag til strategier for få budskapene gjennom både hos helsepersonell i primærhelsetjenesten og hos pasientene.

Instruksjoner for bruk av dette materiellet

Se veiledningen for mer detaljert informasjon og ideer til hvordan man kan bruke dette materiellet og organisere en kampanje mot selvmedisinering med antibiotika.

Bruksvilkår

Alle frivillige organisasjoner og helseorganisasjoner og alle europeiske helsemyndigheter og statlige organer som gjennomfører kampanjer for å redusere antibiotikaresistens og fremme fornuftig bruk av antibiotika, har tillatelse til å bruke kommunikasjonsmateriellet for Den europeiske antibiotikadagen.

Alle andre må innhente tillatelse fra ECDC før bruk av kommunikasjonsmateriellet til Den europeiske antibiotikadagen. Du kan be om tillatelse til å bruke dette materiellet ved å kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gjerne høre fra deg!

ECDC vil vite hvordan og hvor kommunikasjonsmateriellet for kampanjen brukes, spesielt hvis du tror at initiativene dine vil kunne føres opp på siden “Nasjonale aktiviteter” på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om materiellet, kan du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Materiell i verktøykassen

Data

Faktaark - Forskrivere i primærhelsetjenesten

faktaark, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen -

Et faktaark om antibiotikaresistens i primærhelsetjenesten gir forskrivere opplysninger om den siste utviklingen nasjonalt og i EU.

Hovedpunkter for forskrivere i primærhelsetjenesten

Fornuftig bruk av antibiotika kan bidra til å stanse utviklingen av resistente bakterier slik at antibiotika fortsatt kan brukes effektivt i kommende generasjoner. Effektiv kommunikasjon med pasientene er nøkkelen til å håndtere dette økende problemet.

Data

Pasientbrosjyre

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Denne brosjyren kan forskrivere i primærhelsetjenesten gi til pasientene. Den forklarer hva antibiotikaresistens er, og hvorfor det er viktig å bruke antibiotika riktig.

Data

Pasientdialogen

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

ECDC har utarbeidet en evidensbasert mal for pasientdialog med sikte på å fremme riktig bruk av antibiotika hos pasientene. Den er tenkt som et hjelpemiddel for forskrivere i primærhelsetjenesten som utsettes for press fra pasientene om å skrive ut antibiotika.

Materiellet nedenfor finnes bare på engelsk

Data

Mal for brev til forskrivere i primærhelsetjenesten

materiell i verktøykassen

En mal for brev som nasjonale folkehelsemyndigheter kan sende til forskrivere i primærhelsetjenesten for å presentere Den europeiske antibiotikadagen.