Hovedbudskap som er relevante for alle foreskrivere

hovedbudskap

Ting du kan gjøre

1. Lær og bruk alle anbefalinger for forebygging og kontroll av infeksjon som er relevant for ditt spesialfelt [ekspertbeslutning].

2. Om du ser personell på sykehuset eller behandlingsstedet som bryter retningslinjer eller protokoller, spør hvorfor de gjør det og gi dem verktøy for å kunne forstå hva de gjør feil [69] [ekspertbeslutning].

3. Forbli oppmerksom på lokale mønster for antibiotikaresistens ved din avdeling, ditt sykehus og i samfunnet [31] [ekspertbeslutning].

4. Om du er i tvil før du foreskriver en antibiotika, bør du [25,26,53,70] [ekspertbeslutning]:

  • Sjekke lokal, regional og nasjonal epidemiologisk data;
  • Oppsøke rettledning og råd fra en seniorkollega eller et medlem av forvaltningsteamet for antibiotika.

5. Påse at dyrkninger er riktig foretatt og sendt til laboratoriet for mikrobiologi før oppstart av antibiotika [31,42,70,71].

6. Start kun en antibiotikabehandling om det finnes bevis på en bakterieinfeksjon, og ikke behandle kolonisering [31,72].

7. Unngå unødvendig antibiotikaprofylakse [31,73].

8. For pasienter med en alvorlig infeksjon, start en effektiv antibiotikabehandling så snart som mulig [31,74].

9. Dokumenter indikasjonen av antibiotikabehandling, medisinvalg, dosering, administrasjonsmetode og varigheten av behandlingen i pasientjournalen [31,42,70,71].

10. Delta regelmessig på treningskurs og møter som støtter implementering av: a) nøktern bruk av antibiotika, b) bevisbaserte, lokale retningslinjer for antibiotika, og c) tiltak for forebyggelse og kontroll av infeksjon på sykehuset [52,53].

11. Svar på de følgende hovedspørsmålene ved re-evaluering av antibiotikaterapi etter 48 – 72 timer (eller så snart de mikrobiologiske testene er tilgjengelige) [42,70]:

Har pasienten en infeksjon som vil respondere på antibiotika?
Om ja:

  • Står pasienten på riktig antibiotika, riktig dose, og riktig administrasjonsmetode?
  • Kan en antibiotika med et smalere spektrum brukes for å behandle infeksjonen?
  • Hvor lenge skal pasienten ta antibiotika?