Materiāli primārās aprūpes speciālistiem

komunikācijas rīkkopa

Rīkkopā ir ietvertas veidnes un būtiskākie vēstījumi veselības aprūpes speciālistiem, idejas informētības veicināšanas pasākumiem, kā arī ieteikta pieeja, lai nodotu vēstījumus primārās aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Par lejuplādējamiem materiāliem

Šajā lapā pieejamie kampaņas komunikāciju materiāli ir izstrādāti, lai veicinātu koordinētu kampaņas materiālu veidošanu Eiropas Antibiotiku dienai visās ES dalībvalstīs. Tie nodrošina vienotu kampaņas vizuālo tēlu un saturu visās ES dalībvalstīs, galveno ziņu palīdzot veidot vieglāk uztveramu un atbilstošāku, tādā veidā arī vieglāk iegaumējamu.

Data

Patient brochure

informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Zemāk norādītie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā

Data

Vēstules veidne primārās veselības aprūpes speciālistiem, kuri izraksta šīs zāles

materiālu rīkkopa

Vēstules veidne valstu veselības aprūpes iestādēm, kuru nosūtīt primārās veselības aprūpes speciālistiem, iepazīstinot ar Eiropas Antibiotiku informācijas dienu.