Materiāli primārās aprūpes speciālistiem

komunikācijas rīkkopa

Rīkkopā ir ietvertas veidnes un būtiskākie vēstījumi veselības aprūpes speciālistiem, idejas informētības veicināšanas pasākumiem, kā arī ieteikta pieeja, lai nodotu vēstījumus primārās aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Par lejuplādējamiem materiāliem

Šajā lapā pieejamie kampaņas komunikāciju materiāli ir izstrādāti, lai veicinātu koordinētu kampaņas materiālu veidošanu Eiropas Antibiotiku dienai visās ES dalībvalstīs. Tie nodrošina vienotu kampaņas vizuālo tēlu un saturu visās ES dalībvalstīs, galveno ziņu palīdzot veidot vieglāk uztveramu un atbilstošāku, tādā veidā arī vieglāk iegaumējamu.

Materiālu rīkkopa

Data

Dialogs ar jūsu pacientiem

informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

Paraugs dialogam ar pacientiem. Pamatojoties uz pieejamajiem faktiem, tas sniedz ieteikumus un atbalstu primārās veselības aprūpes speciālistiem, kuri izjūt spiedienu no pacientu puses, lai viņiem izraksta antibiotikas, un veicina pareizu antibiotiku lietošanu.

Data

Fakti - Primārās veselības aprūpes speciālistiem

faktu lapa, informācijas materiāls, materiālu rīkkopa -

Faktu lapa par antibiotiku rezistenci primārajā veselības aprūpē sniedz speciālistiem ES un dalībvalstu datus par jaunākajām tendencēm.

Galvenie vēstījumi primārās aprūpes speciālistiem

Arvien pieaugošā antibiotiku rezistence apdraud antibiotiku efektivitāti tagad un turpmāk. Efektīva saziņa ar pacientiem ir īpaši svarīga, lai risinātu šo problēmu, kas kļūst aizvien aktuālāka.

Data

Pacienta brošūra

informācijas materiāls, materiālu rīkkopa

Pacienta brošūra primārās veselības aprūpes speciālistiem, ko izsniedz pacientiem. Tajā ir izskaidrots, kas ir antibiotiku rezistence un kāpēc antibiotiku pareiza lietošana ir svarīga.

Zemāk norādītie materiāli ir pieejami tikai angļu valodā

Data

Vēstules veidne primārās veselības aprūpes speciālistiem, kuri izraksta šīs zāles

materiālu rīkkopa

Vēstules veidne valstu veselības aprūpes iestādēm, kuru nosūtīt primārās veselības aprūpes speciālistiem, iepazīstinot ar Eiropas Antibiotiku informācijas dienu.