Vaistus išrašantiems bendrosios praktikos gydytojams skirtas informacinių priemonių rinkinys

komunikacijos priemonių rinkinys

Priemonių rinkinį sudaro sveikatos priežiūros specialistams skirta pavyzdinė medžiaga ir pagrindinės žinutės, informavimo veiklos idėjos ir rekomenduojami būdai, kaip skleisti žinutes tarp pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir pacientų.

Instrukcijos, kaip naudotis šia medžiaga

Daugiau išsamios informacijos ir idėjų, kaip naudotis šia medžiaga ir rengti kampaniją apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, žr. aiškinamąsias pastabas.

Naudojimo sąlygos

Leidimas naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą suteikiamas visoms ne pelno organizacijoms ir sveikatos priežiūros asociacijoms, taip pat visoms Europos sveikatos priežiūros institucijoms ir valdžios įstaigoms, vykdančioms kampanijas, kuriomis siekiama mažinti atsparumą antibiotikams ir skatinti tinkamą antibiotikų vartojimą.

Visi kiti subjektai, prieš pradėdami naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą, privalo gauti ECDC sutikimą. Norėdami gauti leidimą naudoti šią medžiagą, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC norėtų sulaukti iš jūsų informacijos!

ECDC norėtų sužinoti, kaip ir kur naudojama kampanijos komunikacinė medžiaga, visų pirma, jei manote, kad jūsų iniciatyva gali būti įtraukta į šios interneto svetainės „nacionalinių veiksmų“ puslapį. Kilus klausimams dėl šios medžiagos, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

Data

Patient Dialogue

informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Informacinė medžiaga pateikiama tik anglų kalba.

Data

Pavyzdinis laiškas vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams

priemonių rinkinio medžiaga

Nacionalinėms valstybinėms sveikatos priežiūros institucijoms skirtas pavyzdinis laiškas, kuris siunčiamas vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams siekiant juos supažindinti su Europos supratimo apie antibiotikus diena.