Vaistus išrašantiems bendrosios praktikos gydytojams skirtas informacinių priemonių rinkinys

komunikacijos priemonių rinkinys

Priemonių rinkinį sudaro sveikatos priežiūros specialistams skirta pavyzdinė medžiaga ir pagrindinės žinutės, informavimo veiklos idėjos ir rekomenduojami būdai, kaip skleisti žinutes tarp pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir pacientų.

Instrukcijos, kaip naudotis šia medžiaga

Daugiau išsamios informacijos ir idėjų, kaip naudotis šia medžiaga ir rengti kampaniją apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, žr. aiškinamąsias pastabas.

Naudojimo sąlygos

Leidimas naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą suteikiamas visoms ne pelno organizacijoms ir sveikatos priežiūros asociacijoms, taip pat visoms Europos sveikatos priežiūros institucijoms ir valdžios įstaigoms, vykdančioms kampanijas, kuriomis siekiama mažinti atsparumą antibiotikams ir skatinti tinkamą antibiotikų vartojimą.

Visi kiti subjektai, prieš pradėdami naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą, privalo gauti ECDC sutikimą. Norėdami gauti leidimą naudoti šią medžiagą, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC norėtų sulaukti iš jūsų informacijos!

ECDC norėtų sužinoti, kaip ir kur naudojama kampanijos komunikacinė medžiaga, visų pirma, jei manote, kad jūsų iniciatyva gali būti įtraukta į šios interneto svetainės „nacionalinių veiksmų“ puslapį. Kilus klausimams dėl šios medžiagos, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

Priemonių rinkinio medžiaga

Data

Dialogas su pacientu

informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

Remiantis turimais duomenimis parengtame dialogo su pacientu modelyje pateikiamos rekomendacijos ir pagalba pirminės sveikatos priežiūros specialistams, susiduriantiems su pacientų spaudimu išrašyti antibiotikų, ir skatinama, kad pacientai tinkamai juos vartotų.

Esminės komunikacijos žinutės vaistus skiriantiems bedrosios praktikos gydytojams

Didėjantis atsparumas antibiotikams kelia grėsmę antibiotikų veiksmingumui dabar ir ateityje: norint išspręsti šią vis opėjančią problemą svarbu veiksmingai bendrauti su pacientais.

Data

Faktai vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams

informacijos suvestinė, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga -

Informaciniame biuletenyje apie atsparumą antibiotikams pirminės sveikatos priežiūros įstaigose vaistus išrašantiems sveikatos priežiūros specialistams pateikiami ES ir nacionaliniai duomenys apie naujausias tendencijas.

Data

Informacinis lapelis pacientui

informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

Vaistus išrašančių pirminės sveikatos priežiūros specialistų pacientams dalinami informaciniai lapeliai, kuriuose paaiškinta, kas yra atsparumas antibiotikams ir kodėl svarbu tinkamai juos vartoti.

Informacinė medžiaga pateikiama tik anglų kalba.

Data

Pavyzdinis laiškas vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams

priemonių rinkinio medžiaga

Nacionalinėms valstybinėms sveikatos priežiūros institucijoms skirtas pavyzdinis laiškas, kuris siunčiamas vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams siekiant juos supažindinti su Europos supratimo apie antibiotikus diena.