Visiems vaistus skiriantiems gydytojams aktuali bendra informacija

Ką galite padaryti 

1.    Įsidėmėkite visas jūsų specializacijos sričiai aktualias rekomendacijas dėl antibiotikų vartojimo ir infekcijų prevencijos bei kontrolės ir jų laikykitės [bendru ekspertų sutarimu].

2.    Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu].

3.    Nuolat domėkitės vietos bakterijų atsparumo antibiotikams ypatumais savo skyriuje, ligoninėje ir bendruomenėje [31] [bendru ekspertų sutarimu]. 

4.    Jeigu prieš skirdami antibiotiką abejojate, turėtumėte [25,26,53,70] [bendru ekspertų sutarimu]:
•    peržiūrėti vietos, regioninius ir nacionalinius epidemiologinius duomenis;
•    pasitarti su vyresniuoju kolega arba antibiotikų vartojimo valdymo grupės nariu.

5.    Užtikrinkite, kad prieš pradedant gydymą antibiotikais, būtų tinkamai paimti ir mikrobiologijos laboratorijai nusiųsti pasėliai [31,42,70,71].

6.    Gydymą antibiotikais pradėkite tik esant bakterinės infekcijos požymiams, ir netaikykite gydymo, jei nustatyta tik kolonizacija [31,72].

7.    Venkite nebūtinos profilaktikos antibiotikais [31,73].

8.    Esant sunkioms infekcijoms, kuo skubiau pradėkite gydymą veiksmingais antibiotikais [31,74]. 

9.    Paciento kortelėje įrašykite jam paskirto gydymo antibiotikais indikaciją, pasirinktą vaistą, jo dozę, vartojimo būdą ir gydymo trukmę [31,42,70,71]. 

10.    Nuolat dalyvaukite mokymo kursuose ir posėdžiuose, kurie rengiami siekiant padėti ligoninėje įgyvendinti: a) racionalaus antibiotikų vartojimo programą, b) įrodymais pagrįstas vietos gaires dėl antibiotikų vartojimo ir c) infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones [52,53].

11.    Pakartotinai vertindami paskirtą antibiotikų terapiją po 48–72 valandų (arba gavus mikrobiologinių tyrimų rezultatus), atsakykite į šiuos pagrindinius klausimus [42,70]: 
ar pacientui diagnozuotos infekcijos gydymas antibiotikais bus veiksmingas?
Jeigu taip:
i.    Ar pacientui paskirtas (-i) tinkamas (-i) antibiotikas (-ai), tinkama vaisto dozė ir tinkamas vaisto vartojimo būdas?
ii.    Ar šią infekciją būtų galima gydyti siauresnio veikimo spektro antibiotiku?
iii.    Kiek laiko pacientas turėtų vartoti šį (-iuos) antibiotiką (-us)?