Visiems vaistus skiriantiems gydytojams aktuali bendra informacija

pagrindinės žinutės

Ką galite padaryti 

1.    Įsidėmėkite visas jūsų specializacijos sričiai aktualias rekomendacijas dėl antibiotikų vartojimo ir infekcijų prevencijos bei kontrolės ir jų laikykitės [bendru ekspertų sutarimu].

2.    Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu].

3.    Nuolat domėkitės vietos bakterijų atsparumo antibiotikams ypatumais savo skyriuje, ligoninėje ir bendruomenėje [31] [bendru ekspertų sutarimu]. 

4.    Jeigu prieš skirdami antibiotiką abejojate, turėtumėte [25,26,53,70] [bendru ekspertų sutarimu]:
•    peržiūrėti vietos, regioninius ir nacionalinius epidemiologinius duomenis;
•    pasitarti su vyresniuoju kolega arba antibiotikų vartojimo valdymo grupės nariu.

5.    Užtikrinkite, kad prieš pradedant gydymą antibiotikais, būtų tinkamai paimti ir mikrobiologijos laboratorijai nusiųsti pasėliai [31,42,70,71].

6.    Gydymą antibiotikais pradėkite tik esant bakterinės infekcijos požymiams, ir netaikykite gydymo, jei nustatyta tik kolonizacija [31,72].

7.    Venkite nebūtinos profilaktikos antibiotikais [31,73].

8.    Esant sunkioms infekcijoms, kuo skubiau pradėkite gydymą veiksmingais antibiotikais [31,74]. 

9.    Paciento kortelėje įrašykite jam paskirto gydymo antibiotikais indikaciją, pasirinktą vaistą, jo dozę, vartojimo būdą ir gydymo trukmę [31,42,70,71]. 

10.    Nuolat dalyvaukite mokymo kursuose ir posėdžiuose, kurie rengiami siekiant padėti ligoninėje įgyvendinti: a) racionalaus antibiotikų vartojimo programą, b) įrodymais pagrįstas vietos gaires dėl antibiotikų vartojimo ir c) infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones [52,53].

11.    Pakartotinai vertindami paskirtą antibiotikų terapiją po 48–72 valandų (arba gavus mikrobiologinių tyrimų rezultatus), atsakykite į šiuos pagrindinius klausimus [42,70]: 
ar pacientui diagnozuotos infekcijos gydymas antibiotikais bus veiksmingas?
Jeigu taip:
i.    Ar pacientui paskirtas (-i) tinkamas (-i) antibiotikas (-ai), tinkama vaisto dozė ir tinkamas vaisto vartojimo būdas?
ii.    Ar šią infekciją būtų galima gydyti siauresnio veikimo spektro antibiotiku?
iii.    Kiek laiko pacientas turėtų vartoti šį (-iuos) antibiotiką (-us)?