Legfontosabb üzenetek valamennyi, antibiotikumot felíró orvos számára

kulcsfontosságú üzenetek

Amit Ön tehet 

1.    Ismerje meg és alkalmazza azokat az antibiotikum-használatra, valamint az infekcióprevencióra és -kontrollra vonatkozó ajánlásokat, amelyek relevánsak az Ön szakterületén [szakértői konszenzus].

2.    Amennyiben Ön a kórházban vagy egészségügyi intézményben a személyzetnek olyan tagját látja, aki áthágja az irányelveket és protokollokat, kérdezze meg az illetőt, hogy miért teszi ezt, és lássa el eszközökkel annak megértéséhez, hogy mit tesz helytelenül [69] [szakértői konszenzus].

3.    Ismerje a helyi antibiotikum-rezisztencia mintákat az Ön osztályán, kórházában és a közösségben [31] [szakértő konszenzus]. 

4.    Ha bizonytalan egy antibiotikum felírása előtt, tegye a következőket [25,26,53,70] [szakértői konszenzus]:
•    ellenőrizze a helyi, regionális és országos epidemiológiai adatokat;
•    kérjen útmutatást és tanácsot egy idősebb kollégától vagy az antibiotikum politika csapat egyik tagjától.

5.    Győződjön meg róla, hogy a tenyésztéseket megfelelően veszik le és küldik el a mikrobiológiai laboratóriumba, mielőtt antibiotikum-kezelést kezd [31,42,70,71].

6.    Csak akkor kezdje meg az antibiotikum-kezelést, ha bizonyított a bakteriális fertőzés és ne kezelje a kolonizációt [31,72].

7.    Kerülje a szükségtelen antibiotikum-profilaxist [31,73].

8.    Súlyos fertőzésben szenvedő betegek esetében a lehető leghamarabb kezdje meg a hatékony antibiotikum-kezelést [31,74]. 

9.    Dokumentálja az antibiotikum-kezelés javallatát, a gyógyszerválasztást, az adagot, az alkalmazás módját és a kezelés időtartamát a beteg kórlapjában [31,42,70,71]. 

10.    Rendszeresen vegyen részt továbbképzéseken és üléseken, amelyek támogatják a kórházban a) a körültekintő antibiotikum-használat, b) a bizonyítékokon alapuló, helyi antibiotikum irányelvek és c) az infekcióprevenciós és -kontroll intézkedések bevezetését [52,53].

11.    Válaszolja meg az alábbi kulcskérdéseket, amikor újraértékeli az antibiotikum-kezelést 48-72 óra elteltével (vagy amint rendelkezésre állnak a mikrobiológiai eredmények) [42,70]: 
A betegnek olyan fertőzése van, amely reagálni fog az antibiotikumra?
Ha igen:
i.    A beteg a megfelelő antibiotikumo(ka)t kapja a helyes adagban és megfelelő alkalmazási módon?
ii.    A fertőzés kezelésére lehetne alkalmazni egy szűkebb spektrumú antibiotikumot?
iii.    Mennyi ideig kell kapnia a betegnek az antibiotikumo(ka)t?