Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

komunikacijski materijal

Komplet informativnog materijala sadrži ogledne materijale i ključne poruke za zdravstvene radnike, ideje za aktivnosti podizanja svijesti i predložene taktike za prenošenje poruke pružateljima primarne zdravstvene zaštite i bolesnicima.

Upute o uporabi ovih materijala

Detaljne informacije i ideje o načinu uporabe ovih materijala i organiziranju kampanje o samoliječenju antibioticima potražite u Smjernicama.

Uvjeti uporabe

Odobrava se uporaba komunikacijskih materijala iz kampanje Europskog dana svjesnosti o antibioticima svim neprofitnim organizacijama i udruženjima zdravstvenih radnika, kao i svim europskim tijelima za zdravstvene usluge i državnim tijelima koja provode kampanje s ciljem smanjenja otpornosti na antibiotike i promicanja primjerene uporabe antibiotika.

Svi drugi subjekti moraju dobiti pristanak ECDC-a prije uporabe komunikacijskih materijala iz kampanje Europskog dana svjesnosti o antibioticima. Za dobivanje dozvole za uporabu tih materijala obratite se na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC se raduje vašem pozivu!

ECDC zanima način i mjesto uporabe komunikacijskih materijala iz kampanje, posebno ako smatrate da bi vaše inicijative mogle biti navedene na stranici „Nacionalne aktivnosti” ove internetske stranice. Ako imate ikakvih pitanja o materijalima, molimo obratite se na: EAAD@ecdc.europa.eu

Materijal iz kompleta

Data

Informativna brošura - Liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

informativna brošura, informativni materijal, materijal iz kompleta -

Informativna brošura o rezistenciji bakterija na antibiotike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti liječnicima omogućuje uvid u europske i nacionalne podatke o najnovijim kretanjima.

Ključne poruke za liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Povećana rezistencija bakterija na antibiotike ugrožava učinkovitost antibiotika sada i u budućnosti: efikasna komunikacija s pacijentima ključna je za rješavanje ovog sve aktualnijeg problema.

Data

Letak za pacijenta

informativni materijal, materijal iz kompleta

Letak za pacijenta koji liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu dati svojim pacijentima: objašnjava što je rezistencija bakterija na antibiotike i koliko je važna prikladna uporaba antibiotika.

Data

Razgovor s pacijentom

informativni materijal, materijal iz kompleta

Model razgovora s pacijentom temeljen na prikupljenim dokazima daje upute i pomaže liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su pod pritiskom pacijenata za propisivanjem antibiotika te promiče prikladnu uporabu antibiotika.

Niže navedeni materijali dostupni su samo na Engleskom jeziku

Data

Ogledno pismo za popisivače u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

materijal iz kompleta

Ogledno pismo za nacionalna nadležna tijela u području javnog zdravstva namijenjeno propisivačima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s ciljem uvođenja Europskog dana svjesnosti o antibioticima.