Glavne poruke za bolničke farmaceute

informativni materijal ključne poruke materijal iz kompleta

Zadaci 

1. Vaši zadaci s obzirom na unapređenje primjene antibiotika uključuju [42,56,76,94,95]:

  • sudjelovanje u radu tima za rukovođenje propisivanja antibiotika kao ključni član tima;
  • suradnju sa specijalistom za zarazne bolesti i kliničkim mikrobiologom radi provedbe programa rukovođenja propisivanja antibiotika;
  • poboljšanje kvalitete propisivanja antibiotika (npr. provjera interakcije među lijekovima, otpimizacija doze i puta primjene, sprječavanje štetnih događaja);
  • savjetovanje s bolničkim liječnicima koji propisuju lijek i pružanje povratnih informacija kako bi se zajamčilo da je propisivanje antibiotika kvalitetno;
  • uvođenje promjena u ograničenja za listu lijekova, kao što su zahtjevi za prethodno odobrenje i naknadnu autorizaciju lijeka te procjena usklađenosti s tim ograničenjima;
  • analizu podataka o primjeni antibiotika i troškova u svrhe kontrole i vrednovanja;
  • podršku provedbe bolničkih smjernica o primjeni antibiotika za česte infekcije i kiruršku profilaksu, utemeljenih na dokazima;
  • vođenje liste bolničkih antimikrobnih lijekova (tj. popisa lijekova dostupnih propisivačima).

Što morate znati

2. Usklađenost s ograničenjima liste lijekova, kao i zahtjevi za prethodnim odobrenjem i naknadnom autorizacijom za specifične antibiotike, smanjuje potrošnju tih antibiotika u jedinicama intenzivne skrbi [43].

3. Prebacivanje s parenteralne na peroralnu primjenu koje odredi farmaceut poboljšava kliničke ishode (npr. skraćuje trajanje parenteralne terapije bez negativnog utjecaja na kliničke ishode) [56].

4. Posebne narudžbenice ograničavaju trajanje perioperativne antibiotske profilakse i smanjuju incidenciju infekcija na mjestu kirurškog zahvata, primjenu antibiotika i troškove [56].

5. Farmaceuti mogu imati višestruke uloge u odjelima hitne medicine, uključujući pružanje povratnih informacija u stvarnom vremenu i davanje savjeta s obzirom na prakse propisivanja te utvrđivanje interakcija među lijekovima. To skraćuje trajanje liječenja i snižava ukupne troškove skrbi [77].

Ono što možete učiniti ili u čemu možete surađivati

6. Podržite izradu i provedbu programa rukovođenja propisivanja antibiotika u svojoj organizaciji [69,94].

7. Pružite povratne informacije i savjet propisivačima o izboru antibiotika, dozi, trajanju optimizacije i putu primjene [31,94].

8. Potičite kliničke liječnike da pravovremeno provedu prebacivanje s parenteralne na peroralnu primjenu [56].

9. Provjerite slijede li se pri propisivanju antibiotika protokoli antibiotskog liječenja koji su usklađeni sa smjernicama utemeljenim na dokazima. Ako primijetite da članovi osoblja u bolnici ili u ustanovi za zdravstvenu skrb krše smjernice ili protokole, saznajte zašto to rade i ponudite im alate koji će im pomoći razumjeti što rade pogrešno [69] [stručni konsenzus].

10. Prikupljajte i razmjenjujte podatke o potrošnji antibiotika i troškovima na razini odjela i bolnice [56,76].

11. Zajedno s onima koji su propisali lijek, uputite bolesnike koji moraju nastaviti s terapijom antibioticima nakon otpusta iz bolnice kako uzimati antibiotike kod kuće [31].

12. Redovito poučavajte bolničke propisivače o racionalnoj primjeni antibiotika i sudjelujte na sastancima o provedbi smjernica o primjeni antibiotika utemeljenih na dokazima [31,53,94,95].