Foireann uirlisí d’ábhair faisnéise dírithe ar ordaitheoirí cúraim phríomhúil

foireann uirlisí cumarsáide

Cuimsíonn an fhoireann uirlisí ábhair teimpléid agus teachtaireachtaí do ghairmithe sláinte, gníomhaíochtaí ardaithe feasachta agus moltaí le teachtaireachtaí a chur in iúl do sholáthraithe cúraim phríomhúil agus othair.

Treoracha le haghaidh na hábhair seo a úsáid

Chun tuilleadh faisnéise mionsonraithe agus smaointe a fháil faoi conas is féidir na hábhair seo a úsáid agus feachtas a eagrú ar fhéin-íocleigheasú le hantaibheathaigh, féach an Nóta Treorach.

Téarmaí úsáide

Is do gach eagraíocht neamhbhrabúis agus cumann cúram sláinte a dheonaítear cead chun úsáid a bhaint as ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Deonaítear an cead sin freisin do gach údarás cúram sláinte agus comhlacht rialtasach san Eoraip atá ag reáchtáil feachtas atá dírithe ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a laghdú agus ar úsáid chuí antaibheathach a chur chun cinn.

Ní mór d’aon eintitis eile cead a fháil ó ECDC sula n-úsáideann siad ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Chun cead a fháil le haghaidh na hábhair sin a úsáid, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Ba mhaith le ECDC cloisteáil uait!

Tá spéis ag ECDC ina fháil amach cén dóigh agus cén áit a n-úsáidtear na hábhair chumarsáide feachtais, go háirithe má tá tú den tuairim go bhféadfaí do chuid tionscnamh a liostú ar an leathanach ‘Gníomhaíochtaí Náisiúnta’ ar an suíomh Gréasáin seo. Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi na hábhair, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Data

Patient brochure

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Tá na hábhair thíos ar fáil as Béarla amháin

Data

Litir theimpléid d’oideasóirí cúraim phríomhúil

ábhar foireann uirlisí

Litir theimpléid d’údaráis náisiúnta sláinte poiblí lena seoladh chuig oideasóirí cúraim phríomhúil chun tús eolais a thabhairt dóibh ar an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach.