Foireann uirlisí d’ábhair faisnéise dírithe ar ordaitheoirí cúraim phríomhúil

foireann uirlisí cumarsáide

Cuimsíonn an fhoireann uirlisí ábhair teimpléid agus teachtaireachtaí do ghairmithe sláinte, gníomhaíochtaí ardaithe feasachta agus moltaí le teachtaireachtaí a chur in iúl do sholáthraithe cúraim phríomhúil agus othair.

Treoracha le haghaidh na hábhair seo a úsáid

Chun tuilleadh faisnéise mionsonraithe agus smaointe a fháil faoi conas is féidir na hábhair seo a úsáid agus feachtas a eagrú ar fhéin-íocleigheasú le hantaibheathaigh, féach an Nóta Treorach.

Téarmaí úsáide

Is do gach eagraíocht neamhbhrabúis agus cumann cúram sláinte a dheonaítear cead chun úsáid a bhaint as ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Deonaítear an cead sin freisin do gach údarás cúram sláinte agus comhlacht rialtasach san Eoraip atá ag reáchtáil feachtas atá dírithe ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a laghdú agus ar úsáid chuí antaibheathach a chur chun cinn.

Ní mór d’aon eintitis eile cead a fháil ó ECDC sula n-úsáideann siad ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Chun cead a fháil le haghaidh na hábhair sin a úsáid, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Ba mhaith le ECDC cloisteáil uait!

Tá spéis ag ECDC ina fháil amach cén dóigh agus cén áit a n-úsáidtear na hábhair chumarsáide feachtais, go háirithe má tá tú den tuairim go bhféadfaí do chuid tionscnamh a liostú ar an leathanach ‘Gníomhaíochtaí Náisiúnta’ ar an suíomh Gréasáin seo. Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi na hábhair, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Ábhar foireann uirlisí

Data

Bileog d’Othair

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Bileog le dáileadh ar othair chúraim phríomhúil: Míníonn sé an rud is frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus a thábhachtaí atá sé antaibheathaigh a úsáid go cuí.

Bileog eolais do shaineolaithe

Is éard atá i gceist le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh ná cumas miocrorgánaigh (e.g. baictéar, víreas nó seadán, cosúil le seadán maláire) cur in aghaidh gnímh oibreáin fhrithmhiocróbaigh.

Data

Bileoga eolais - oideasóirí cúraim phríomhúil

bileog eolais, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí -

Seo bileog eolais d’oideasóirí ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach i gcúram príomhúil a thabharfaidh sonraí AE agus náisiúnta ar na treochtaí is déanaí.

Data

Comhrá leis an Othar

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Seo comhrá samplach le hothar bunaithe ar an fhianaise atá ar fáil, a thabharfaidh treoir agus tacaíocht d’oideasóirí cúraim phríomhúil a thagann faoi bhrú ó othair ag lorg antaibheathach, agus a chabhróidh chun othair a threorú chun antaibheathaigh a úsáid go cuí.

Eochair-theachtaireachtaí d’ordaitheoirí cúraim phríomhúil

Toisc méadú a bheith ag teacht ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathaigh tá an baol ann nach mbeidh antaibheathaigh éifeachtach anois ná feasta: ach cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le hothair d’fhéadfaí dul i ngleic leis an bhfadhb seo atá ag dul in olcas.

Tá na hábhair thíos ar fáil as Béarla amháin

Data

Litir theimpléid d’oideasóirí cúraim phríomhúil

ábhar foireann uirlisí

Litir theimpléid d’údaráis náisiúnta sláinte poiblí lena seoladh chuig oideasóirí cúraim phríomhúil chun tús eolais a thabhairt dóibh ar an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach.